Giới thiệu Công nghệ dịch thuật SYSTRAN

Ngày 14/10/2015, tại Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã có buổi giới thiệu Công nghệ dịch thuật của Tập đoàn công nghệ SYSTRAN – Hàn Quốc.

Tập đoàn công nghệ SYSTRAN đã giới thiệu về lịch sử hình thành, cơ cấu tổ chức, quá trình hoạt động và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công nghệ dịch thuật tự động hiện nay. Thành lập năm 1968, trải qua hơn 40 năm hoạt động và trở thành một công ty vững mạnh về dịch thuật. Đến nay, SYSTRAN đã dịch 135 ngôn ngữ trên thế giới với tổng số 180 nhân viên ở Hàn Quốc, Mỹ, Pháp. Lãnh đạo tập đoàn SYSTRAN cho rằng đầu tư vào KH&CN là con đường ngắn nhất đi tới sự thịnh vượng của Hàn Quốc. SYSTRAN duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các trường đại học hàng đầu và các tổ chức R&D khác được công nhận trên toàn thế giới. SYSTRAN cũng tham gia vào chương trình nghiên cứu và phát triển chung và tham gia cuộc thi quốc tế để xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đội ngũ R&D của SYSTRAN luôn tập trung phát triển hệ thống dịch thuật tiến bộ mới, nâng cao chất lượng dịch thuật và gia tăng sự vững mạnh các giải pháp được xây dựng với một kiến ​​trúc đa luồng. Phần mềm dịch SYSTRAN chạy trên nền Linux, Solaris và Microsoft Windows.

 

Tại buổi giới thiệu công nghệ, hai bên đã trao đổi về vai trò quan trọng của công nghệ thông tin nói chung và công nghệ dịch thuật tự động nói riêng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đề xuất vận dụng, phát triển công nghệ dịch thuật phù hợp với điều kiện của Việt Nam theo từng mảng như: du lịch, dịch vụ, truyền thông…. Cục Công tác phía Nam sẽ hỗ trợ tìm kiếm đối tác để kết nối chuyển giao công nghệ và hy vọng với sự gần gũi, tương đồng về địa lý, văn hóa, …. hai bên sẽ có hướng hợp tác bền vững và lâu dài trong tương lai.