Hội nghị quốc tế: Nông nghiệp và môi trường bền vững 2020 (SAE 2020)

Ngày 18/11, Cục Công tác phía Nam phối hợp cùng trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo Quốc tế “Nông nghiệp và môi trường bền vững 2020”. Hội thảo bao gồm các vấn đề tham luận nhằm phát triển bền vững trong sản xuất nông nghiệp là một trong những mối quan tâm lớn trong xã hội hiện nay. Vấn đề này bao gồm nhiều khía cạnh và vấn đề, từ sản xuất thực phẩm an toàn, lựa chọn giống cây – con thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ con người trước các thảm họa thiên nhiên.

Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận tổng cộng 166 bài tổng quan (với sự tham gia của 36 Viện/trường đại học trong và ngoài nước – từ Anh quốc, Indonesia, Brunei, Thái Lan, Trung Quốc) trong đó dược duyệt báo cáo oral là 57 và 104 báo cáo trình bày dạng poster. Các bài Oral được phân về 8 tiểu ban chuyên môn với các chủ đề liên quan đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động nông nghiệp, môi trường.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS. Phạm Xuận Đà, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh vai trò của nông nghiệp đến sinh kế và cuộc sống của con người; việc cải tiến các mô hình trồng trọt cần phải gắn liền với sự bền vững và ổn định của môi trường sinh thái, sự can thiệp quá mức có thể dẫn đến các hậu quả to lớn về sau, nhất là trong giai đoạn Việt Nam chịu ảnh hưởng năng nề của biến đổi khí hậu; bên cạnh đó cần chủ động nguồn giống vật nuôi, cây trồng, giảm giá thành sản xuất và gia tăng lợi nhuận cho người nông dân.

Cùng trong phát biểu khai mạc, PGS.TS. Huỳnh Thanh Hùng - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Nông Lâm nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu khoa học trong kết hợp giải quyết các vấn đề của xã hội, đặc biệt là nông nghiệp, thực phẩm và môi trường luôn là ưu tiên của đơn vị. Hội thảo với mục tiêu cuối cùng nhằm đưa ra các tham vấn về thực hiện chính sách của nhà nước, liên kết các nhà khoa học quốc tế thông qua kho dữ liệu lớn dùng chung, ứng dụng công nghệ số trong tiên lượng và đánh giá tác hại của môi trường, quy hoạch vùng nông nghiệp bền vững.

Trong phiên báo cáo, PGS.TS. Trần Thị Dân đã nêu những khó khăn về tác động của biến đổi khí hậu lên chăn nuôi và sức khỏe gia súc gia cầm nhất là trong quản lý dịch bệnh bùng phát, hạn chế rủi ro thiếu hụt thực phẩm; đồng thời cũng tham vấn những định hướng về quy hoạch mô hình chăn nuôi, phát triển vaccine chữa bệnh và không chế quy mô dịch bệnh trên động vật khi bùng phát.

Một hướng nghiên cứu mới trong phiên báo cáo toàn thể thông qua mô hình trực tuyến, GS.TS. Dương Quang Trung Đại học Queen's Belfast, Vương quốc Anh đã trình bày các mô hình nghiên cứu điển hình trong về việc ứng dụng mạng 5G, IoT, học máy và dữ liệu lớn để ứng phó với thiên tai. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tập hợp các ý tưởng từ chuyên môn liên ngành trong việc giải quyết một điểm nghẽn chính của các giải pháp hiện đại mà chúng có thể không áp dụng được ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên tai, nơi công nghệ tiên tiến và cơ sở hạ tầng chưa được thiết lập tốt.