Hội thảo "Đề xuất khung mô hình chuỗi cung ứng dịch vụ KH&CN phục vụ liên kết vùng phát triển các sản phẩm chủ lực ĐBSCL".

Ngày 12-6-2020, Cục công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An tổ chức hội thảo trên dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, Lê Xuân Định. Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của  hơn 100 đại biểu. Trong đó có sự tham dự của Lãnh đạo Sở KH&CN các tỉnh thành phía nam như Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Sóc Trăng, Tây Ninh, Kiên Giang, Sóc Trăng, ….và các chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu lớn để lắng nghe ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia, doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực cung ứng dịch vụ khoa học và công nghệ cũng như liên kết sản xuất trong nông nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ, Lê Xuân Định chủ trì Hội thảo.  

Hội thảo đã giới thiệu các tham luận về vai trò cung ứng dịch vụ khoa học công nghệ  trong sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, các sản phẩm mới về máy móc cơ khí, vật tư nông nghiệp, công nghệ sinh hóa thế hệ mới, tăng cường tính hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, bền vững, bảo vệ tài nguyên, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh hạn mặn đang là nguy cơ đe dọa hệ sinh thái nông nghiệp khu vực miền Tây Nam Bộ. Các sản phẩm chủ lực phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ, bảo vệ an toàn sức khỏe người tiêu dùng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Hội thảo cũng nêu những thuận lợi, khó khăn tồn tại và giải pháp khắc phục trong công tác liên kết, trao đổi thông tin, hợp tác nghiên cứu, chế tạo, sản xuất máy móc, trang thiết bị, vật tư, sản phẩm và dịch vụ khoa học kỹ thuật giữa các tỉnh trong vùng. Các chuyên gia Bộ khoa học và Công nghệ cũng nêu ra các giải pháp thu hút cộng đồng doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò quan trọng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã tham gia vào chuỗi sản xuất và tiêu thụ, sử dụng sản phẩm, dịch vụ khoa học kỹ thuật. Khi tham gia vào chuỗi giá trị hoàn chỉnh, các doanh nghiệp có thể tận dụng các cơ hội tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao, máy móc, trang thiết bị sản xuất tiên tiến.

Theo PGS.TS. Phạm Xuân Đà - Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN hiện nay chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong phấn đề phát triển KHCN mà chủ yếu chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện thực hiện của các doanh nghiệp cũng như đơn vị nhà nước. Bên cạnh đó là sự phát triển, nghiên cứu KHCN chưa đồng bộ, còn chồng lấn trong các nhiệm vụ do thiếu nguồn thông tin liên kết. TS. Phạm Xuân Đà cho rằng phải lấy doanh nghiệp là trung tâm của hoạt động đổi mới KH&CN và xem dịch vụ trong lĩnh vực này là một nhân tố quan trọng để hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt đổi mới sáng tạo, từ đó gia tăng hiệu quả ứng dụng sản phẩm vào thực tiễn. Bên cạnh các doanh nghiệp, vai trò của các trường đại học, các viện nghiên cứu và chế tạo cũng được hội thảo nhấn mạnh tầm quan trọng, định hướng, đặt hàng nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm máy móc mang tính thực tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thỗ nhưỡng đặc thù của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.

Hội thảo cũng thảo luận và đề xuất các giải pháp huy động nguồn nhân lực, nguồn vốn để thực hiện các mô hình chuỗi giá trị khoa học kỹ thuật ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, ngoài nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước các cấp, cần huy động nguồn vốn doanh nghiệp, vốn tài trợ từ các tổ chức khoa học quốc tế khi thực hiện mô hình liên kết cho toàn vùng đồng bằng Sông Cửu Long.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN.