Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2019

Ngày 26/7/2019, tại Quảng Ninh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2019. Đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị thuộc và trực Bộ.

Tại Hội nghị, mở đầu phát biểu của mình, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã dẫn lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”. “Công tác cán bộ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi khâu hoạt động của một tổ chức. Thời gian qua chúng ta đã nỗ lực và có nhiều chuyển biến trong công tác tổ chức cán bộ. Chuyển động của ngành, của Bộ, của từng đơn vị chắc chắn có sự đóng góp của các đồng chí”, Bộ trưởng nhấn mạnh. Bộ trưởng ghi nhận, biểu dương và bày tỏ lời cảm ơn đến tất cả thủ trưởng và cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ, công chức của Vụ Tổ chức cán bộ.

Bộ trưởng lưu ý trong bối cảnh hiện nay, công tác cán bộ ngày càng được chú trọng, đảm bảo thực hiện các quy trình theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước. Khối lượng công việc và áp lực ngày càng nhiều, các quy định, quy chế ngày càng chặt chẽ trong khi bộ máy, nhân lực lại giảm, cần tinh gọn nên không có cách nào khác là phải tăng hiệu suất, hiệu quả làm việc. Các đơn vị cần quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức cán bộ và thường xuyên quan tâm, cập nhật các văn bản, nội dung mới để áp dụng trong thực tiễn.

Nhấn mạnh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ của cơ quan đảm bảo sự phát triển hiệu quả của đơn vị, Bộ trưởng mong muốn thủ trưởng các đơn vị tiếp tục phát huy mạnh mẽ hiệu lực, hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Cần tập trung vào 7 khâu trong công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt chú trọng đến việc rà soát, đánh giá, quy hoạch cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng được đội ngũ kế cận kịp thời, đúng mức. 

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã báo cáo công tác tổ chức cán bộ trong năm vừa qua. Theo đó, công tác tổ chức cán bộ của Bộ KH&CN đã đạt được những kết quả nhất định đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Bộ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ.

Về công tác xây dựng văn bản, Bộ KH&CN đã ban hành Quy chế về Tuyển chọn cán bộ, tổ chức và hoạt động của Bộ phận đại diện KH&CN nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ KH&CN; Quy chế quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Bộ KH&CN; Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh quản lý cấp vụ, cấp phòng tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư hướng dẫn danh mục vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong tổ chức KH&CN công lập; Thông tư quy định tiêu chí cụ thể về phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức KH&CN công lập thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;...

Bộ cũng đang xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung chính sách sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN; Quyết định của Bộ trưởng ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý thuộc Bộ KH&CN; Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN; Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh quản lý cấp vụ, cấp phòng tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ KH&CN;…

Đồng thời, Bộ triển khai nhiều nội dung trong công tác quản lý nhà nước về hệ thống tổ chức KH&CN, nhân lực KH&CN. Cụ thể, tổ chức các đoàn đi khảo sát tình hình phê duyệt và thực hiện phương án tự chủ của tổ chức KH&CN công lập và tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập tại một số bộ, ngành, địa phương và đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; rà soát hồ sơ, thẩm định kết quả xét bổ nhiệm đặc cách và có ý kiến về việc bổ nhiệm đặc cách vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II đối với viên chức của các Bộ, ngành;...

Liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ của Bộ, hiện cơ cấu tổ chức của các đơn vị đã được rà soát, sắp xếp lại theo định hướng tinh gọn, tránh chồng chéo và giảm đầu mối; hệ thống các quy chế nội bộ trong công tác cán bộ của Bộ đang từng bước đầy đủ và hoàn chỉnh hơn, để chuẩn hóa và minh bạch từng khâu trong công tác này; công tác đánh giá cán bộ đã có những quy chuẩn định lượng và rõ ràng hơn;… Tất cả các khâu của công tác tổ chức cán bộ về cơ bản đều đã có quy định rõ ràng về quy trình, thủ tục, về thẩm quyền và trách nhiệm của các bên liên quan.

Bộ đã tổ chức nội dung bồi dưỡng lý luận chính trị; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và kiến thức quốc phòng, an ninh cho các công chức, viên chức bảo đảm theo kế hoạch; cử công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ tiếng Anh và kiến thức hội nhập quốc tế.

Với vai trò là đơn vị đầu mối phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ đã đặc biệt quan tâm chú trọng đến tất cả các công việc liên quan như công tác tổ chức, bộ máy, biên chế của Bộ; quản lý biên chế, vị trí việc làm; thực hiện tinh giảm biên chế; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các công tác như tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; nâng ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp; điều động, luân chuyển, biệt phái; chế độ tiền lương, phụ cấp; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ nghỉ hưu, thôi việc, bảo hiểm xã hội và các chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ đảm bảo theo đúng quy định hiện hành,…

Trong khuôn khổ Hội nghị, ngoài việc đánh giá về công tác tổ chức cán bộ thời gian qua; trao đổi, thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị, Hội nghị còn được giới thiệu, phổ biến, hướng dẫn một số văn bản mới liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Bộ và nghe phổ biến một số điểm mới của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 31/2019/TT-BTC ngày 5/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai công tác tinh giản biên chế./.