Đồng Nai: Thành lập Tổ triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Để thực hiện và triển khai mang lại hiệu quả cho hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, ngày 11/8/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai đã ban hành văn bản về việc thành lập và phân công nhiệm vụ Tổ triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phục vụ hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

 Theo đó, Tổ triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoạt động dưới sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lại Thế Thông; tổ trưởng là ông Nguyễn Ngọc Phương – Chủ tịch công đoàn Sở.

Tổ triển khai hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được chia làm 4 nhóm với những nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nhóm tuyên truyền, truyền thông và pháp lý phụ trách các nội dung về tổ chức các sự kiện hội nghị, hội thảo…, xây dựng các chính sách, cung cấp thông tin, truyền thông…liên quan đến hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhóm hỗ trợ và đào tạo thực hiện các hoạt động ươm tạo, vườn ươm khởi nghiệp, thúc đẩy hỗ trợ khởi nghiệp, hình thành các ý tưởng, giải pháp, đào tạo các nhà khoa học trẻ và các hoạt động hỗ trợ, đào tạo, hướng dẫn khác nhằm đạt mục tiêu bổ sung nguồn lực khoa học công nghệ…giúp các nhà khởi nghiệp, các tổ chức kết nối khởi nghiệp, các nhà đầu tư khởi nghiệp hoạt động có chất lượng và hiệu quả.

 

Nhóm sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tổ chức đánh giá, hoàn thiện các dự án khởi nghiệp và triển khai vào thị trường và hình thành thị trường khoa học công nghệ, giao dịch các sản phẩm khoa học và công nghệ, xây dựng các hạ tầng phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Nhóm kế hoạch – tài chính khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phụ trách tổng hợp các kế hoạch, phối hợp xây dựng,kiểm tra tiến độ kế hoạch triển khai của từng nhóm và phụ trách công tác tài chính của hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo…

Được biết, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai được UBND tỉnh giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh đồng nai giai đoạn 2018-2023.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai