Long An tổ chức Lễ ra mắt Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An

Hòa chung với không khí tưng bừng chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 trên cả nước, ngày 18/5/2022 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An tổ chức Lễ ra mắt Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An (Tên tiếng Anh: Long An Innovation Hub; tên viết tắt: Lihub). Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An đặt tại Tầng 2, Toà nhà Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An, số 367 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An. 

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam - Bộ KHCN; ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; bà Nghuyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp khu vực phía Nam; Nhà Báo Diệu Oanh - Phó Trưởng Ban Thư ký chương trình Khởi nghiệp Quốc gia phía Nam - Đại diện Diễn đàn doanh nghiệp, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An, cùng lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, TP.Tân An; đại biểu Sở KH&CN một số tỉnh bạn; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, doanh nghiệp KH&CN, các doanh nghiệp có sản phẩm khởi nghiệp, các trường Đại học trên địa bàn tỉnh.

Ông  Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Sau khi ra mắt Ban Chỉ đạo, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo cho biết: Long An có nhiều tiềm năng và lợi thế, tuy nhiên cũng như cả nước, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh chỉ mới còn ở giai đoạn khởi đầu, cần có sự đầu tư, hỗ trợ ban đầu của tỉnh nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương về đồng hành, kiến tạo cho các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển. Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An được thành lập nhằm cụ thể hóa, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách nhằm hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới để phát triển nhanh, bền vững trên địa bàn tỉnh Long An.

Sự ra mắt của Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An là bước tiến mới, đánh dấu sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Khi đi vào hoạt động, đây sẽ là tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ; xây dựng, chuyển giao các mô hình hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy chuyển giao công nghệ; là đầu mối kết nối các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp; giúp các doanh nghiệp hoàn thiện ý tưởng, nâng cao năng lực, tìm kiếm nhà đầu tư, đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường- Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam - Bộ KH&CN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam - Bộ KHCN cho biết: Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An được thành lập là việc rất tích cực, từng bước hiện thực hóa những quyết tâm của những người trong ngành khoa học đối với sự nghiệp chung phát triển kinh tế xã hội. Ông cũng nhận thấy, Không gian khởi nghiệp sáng tạo sẽ là nơi kết nối các nguồn lực khoa học công nghệ với đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là hạt nhân nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua việc hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa chủ trương xây dựng nguồn lực KH&CN là lực lượng sản xuất trực tiếp và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Ông khẳng định: Vai trò của đổi mới sáng tạo trong giai đoạn tới sẽ trở thành vai trò vô cùng quan trọng và then chốt, trước đây KH&CN được hiểu là lực lượng sản xuất gián tiếp nhưng với chủ trương mới của Đảng và Nhà nước và quyết tâm của ngành KH&CN sẽ đưa KH&CN và đổi mới sáng tạo trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Nếu thực hiện được điều này đồng nghĩa với việc thực hiện đúng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động, không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi”.

Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An thực hiện chức năng của khu tập trung, đầu mối thực hiện các dịch vụ công hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Không gian khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An có chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động nằm trong chức năng, nhiệm vụ, cơ chế hoạt động chung của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Long An, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; là đầu mối kết nối với các nguồn lực trong mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương, quốc gia, quốc tế.

Tại buổi lễ cũng diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Sở KH&CN với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Lễ ký kết hợp tác giữa Sở KH&CN với Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ khởi nghiệp khu vực phía Nam. Lễ ký kết hợp tác giữa Sở KH&CN với các đơn vị nêu trên diễn ra với sự chứng kiến của Ban Chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An.

Ban chỉ đạo hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Long An do ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Nguyễn Minh Hải - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó ban Thường trực, ông Trương Văn Liếp - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng ban cùng các đồng chí là lãnh đạo các sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh làm thành viên Ban chỉ đạo (Theo Quyết định số 13560 /QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Long An).