Đồng Nai: Thống nhất triển khai Đề án “Xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”

Sáng ngày 13-4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh Đề án “Xây dựng, quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” do Trung tâm KH&CN chỉ trì thực hiện. TS. Lại Thế Thông, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi làm việc.

Mục tiêu của đề án là nhằm xây dựng cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các doanh nghiệp, Hợp tác xã, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thống nhất cho rằng, đề án đã cơ bản bám sát được các nội dung đặt hàng của tỉnh và có tính mới. Đặc biệt, đến nay tỉnh Đồng Nai đã có 100 sản phẩm được chứng nhận OCOP, nên việc xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm OCOP là cần thiết nhằm “nâng tầm” thương hiệu nông sản địa phương.

Tuy nhiên, để triển khai thực hiện thì đề án cần chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện một số nội dung cho phù hợp. Các thành viên Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu thống nhất đề án án đạt yêu cầu và chuẩn bị thực hiện các nội dung tiếp theo.

Nguồn: Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai