Bộ KH&CN xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập

Ngày 02/7/2021, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến với Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh để thảo luận về các vấn đề liên quan đến dự thảo xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng chủ trì Tọa đàm.
 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Tọa đàm.

Tham dự Tọa đàm có Lãnh đạo các đơn vị và chuyên gia của Bộ KH&CN; Lãnh đạo 63 Sở KH&CN tại 63 đầu cầu. Tọa đàm là một trong những hoạt động nhằm triển khai Quyết định số 279/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng.

Tại buổi Tọa đàm, ông Trần Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN cho biết, trên cơ sở các quy định cụ thể tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch; Quyết định số 279/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, và Hướng dẫn của Bộ KH&CN về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Bộ KH&CN đã xây dựng dự thảo “Đề cương xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đề cương quy hoạch gồm 4 phần: Căn cứ lập quy hoạch; Đối tượng, phạm vi lập quy hoạch; Nội dung quy hoạch; Cơ sở dữ liệu để phục vụ tích hợp trong Quy hoạch chung của ngành; kèm theo các biểu tổng hợp số liệu minh chứng cho nội dung quy hoạch.

So với các quy hoạch trước đây, trong quy hoạch lần này có đề cập đến nhiều nội dung mới rất quan trọng. Cụ thể, cần phải xác định để tích hợp trong các quy hoạch có liên quan (quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); đề xuất “phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập và các hoạt động KH,CN&ĐMST” và “danh mục dự án cấp quốc gia, cấp tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện”.

Theo Đề cương, đối tượng khảo sát để lập quy hoạch gồm tổ chức KH&CN trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức KH&CN trong doanh nghiệp; tổ chức triển khai hoạt động KH&CN, trong đó có hoạt động ĐMST; bộ phận nghiên cứu và phát triển trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối tượng lập quy hoạch là các tổ chức KH&CN công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Phương án quy hoạch các tổ chức thực hiện hoạt động KHCN&ĐMST trên địa bàn, phân kỳ theo giai đoạn 2021 – 2030, 2031 – 2050 cụ thể gồm: (1). Phương án quy hoạch cấu trúc mạng lưới tổ chức KH&CN công lập: về tăng, giảm số lượng tổ chức; về điều chỉnh quy mô các tổ chức; về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, vị trí pháp lý của các tổ chức; về nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập… (2). Phương án đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập. (3). Phương án phân bổ không gian các tổ chức KH&CN công lập theo đơn vị hành chính cấp tỉnh. (4). Phương án bố trí sử dụng đất cho phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN công lập và các hoạt động KHCN&ĐMST.

Tại buổi Tọa đàm, đại diện lãnh đạo các Sở KH&CN đã cùng trao đổi, cung cấp thông tin từ thực tiễn của địa phương và thảo luận, góp ý vào nội dung của dự thảo đề cương do Bộ KH&CN xây dựng. Các đại biểu đã bàn luận nhiều vấn đề liên quan đến tiến độ thực hiện, những khó khăn thuận lợi khi triển khai; kiến nghị bổ sung đối tượng khảo sát, mở rộng đối tượng quy hoạch…

Thứ trưởng Trần Văn Tùng và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cũng đã trao đổi nhằm làm rõ thêm thông tin về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng quy hoạch, giải pháp để triển khai hiệu quả hoạt động này.

Phát biểu tại Tọa đàm, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, việc xây dựng quy hoạch là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng để làm cơ sở xây dựng các dự án đầu tư, nâng cao tiềm lực, phát triển hệ thống tổ chức KH&CN và phục vụ hoạt động đẩy mạnh KHCN&ĐMST ở các địa phương. Mặc dù quy hoạch lần này dành cho các tổ chức KH&CN công lập theo quy định của Luật KH&CN song theo dự thảo, Sở KH&CN các địa phương sẽ mở rộng khảo sát đối với tất cả các tổ chức KH&CN công lập và ngoài công lập. Mục tiêu là để chúng ta có thể có cái nhìn toàn cảnh về tất cả các tổ chức KH&CN trên địa bàn, đánh giá được năng lực, tiềm lực của hệ thống tổ chức KH&CN trên địa bản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phục vụ cho quy hoạch trong giai đoạn mới 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.  “Không phải mỗi tỉnh xây dựng quy hoạch riêng của mình trình UBND tỉnh, thành phố mà các tỉnh xây dựng nội dung quy hoạch và gửi báo cáo về Bộ KH&CN để Bộ tổng hợp, xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng đề nghị, khi xây dựng quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập, phải đưa các dự án đầu tư vào kế hoạch trung hạn đầu tư cho các tổ chức KH&CN công lập. Các tổ chức KH&CN ở địa phương có nhu cầu về cơ sở, đất đai để mở rộng phát triển... cũng cần đề xuất vào quy hoạch để nhà nước có cơ sở xem xét đầu tư, triển khai sau này. Nội dung góp ý cho dự thảo Đề cương và bản hướng dẫn cần gửi sớm về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp.

Việc lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về định hướng phát triển KHCN&ĐMST; kết nối các ngành, các vùng có liên quan theo quy hoạch tổng thể quốc gia; hình thành mạng lưới tổ chức KH&CN công lập theo hướng mở, linh hoạt, có quy mô và cơ cấu hợp lý, đáp ứng mục tiêu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đồng thời, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn cả nước thuộc lĩnh vực KH&CN, bảo đảm tính khách quan, khoa học, công khai, minh bạch và hiệu quả; đồng thời là cơ sở huy động nguồn lực của cộng đồng, xã hội phát triển mạng lưới tổ chức KH&CN; hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn của các tổ chức KH&CN công lập.

Nguồn: Bộ KH&CN