Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2021

Tiếp nối thành công của Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục phối hợp các sở, ngành, doanh nghiệp và được sự hỗ trợ của Tổng cục Thủy sản tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021.

 Để thúc đẩy phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu là một trung tâm của đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực Nghề cá, năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Qũy Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công ty TNHH Hiệp lực và Phát triển Việt và được sự hỗ trợ của Tổng Cục Thủy sản tổ chức Cuộc thi Đổi mới sáng tạo ngành khai thác và chế biến hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2021 với phương châm "Đổi mới sáng tạo - khai phá tiềm năng" để giúp nghề cá Việt Nam phát triển, vươn tầm khu vực. Trong đó, Công ty TNHH Hiệp lực và Phát triển Việt là nhà tài trợ chính cho Cuộc thi.

Cuộc thi được tổ chức nhằm tìm kiếm, phát triển các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo hướng tới nâng cao giá trị và bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề trong các giai đoạn của chuỗi cung ứng từ: Nuôi trồng, khai thác, bảo quản, chế biến đến thương mại hóa sản phẩm hải sản và có khả năng phát triển thành các sản phẩm, dự án khởi nghiệp, ứng dụng rộng rãi ra thị trường. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các giải pháp công nghệ, đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số, nhằm giải quyết các vấn đề của thị trường như: phương pháp đánh bắt thông minh, giải pháp theo dõi, quản lý, truy xuất nguồn gốc, bảo quản, phân phối, dự báo, giải pháp từ tàu cá lên bàn ăn, thị trường số,...

 Điều 1. Đối tượng dự thi

         Các cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có giải pháp về công nghệ và đổi mới sáng tạo phù hợp với lĩnh vực, ngành hải sản.

        Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể tham gia một hay nhiều hồ sơ dự thi.

         Các giải pháp đã được thương mại hóa thành công ở quy mô lớn không phải là đối tượng hướng tới của Cuộc thi này.

Điều 2. Lĩnh vực dự thi

         Tất cả các giải pháp về công nghệ và đổi mới sáng tạo hướng tới nâng cao giá trị, giải quyết vấn đề trong các công đoạn của chuỗi cung ứng ngành khai thác và chế biến hải sản như: Nuôi trồng, khai thác, bảo quản và chế biến, thương mại hóa sản phẩm hải sản.

Điều 3. Đăng ký dự thi

1. Thời gian đăng ký

        Thời gian nhận hồ sơ dự thi: Hết ngày 15/11/2021.

2. Trình tự đăng ký

      - Bước 1: Đăng ký trực tuyến tại website: http://tiny.cc/FIC-dangky, hoặc gửi trực tiếp/gửi thư tới Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

      - Bước 2: Gửi thuyết minh dự thi. Thuyết minh được gửi qua email, hoặc trực tiếp/gửi thư tới Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Địa chỉ liên hệ và gửi hồ sơ: Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 04 Xuân Diệu, phường 7, Tp. Vũng Tàu | Email: startup.brvt@gmail.com | Số điện thoại liên hệ: 0254.650.1999 | 0977.337.792.

3. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm 01 bộ hồ sơ gốc, được trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, bao gồm các tài liệu sau đây:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu):

- Thuyết minh giải pháp (theo mẫu).

- Các tài liệu kèm theo khác nếu có.

- Hồ sơ dự thi được tiếp nhận, xem xét, bảo mật thông tin cho tới ngày công bố kết quả Cuộc thi. Ban Tổ chức sẽ không hoàn trả lại hồ sơ dự thi cho người dự thi.

- Thông tin về các sự kiện của Cuộc thi, tài liệu hướng dẫn sẽ được cập nhật trên chuyên trang của Cuộc thi tại địa chỉ: http://doimoisangtaongheca.com.

Điều 4. Các vòng thi

1. Vòng Sơ khảo

- Thời gian: Tháng 11 năm  2021

- Hội đồng giám khảo sẽ chấm, xét tuyển các hồ sơ dự thi, lựa chọn tối đa 10 hồ sơ vào Vòng Chung kết.

2. Vòng Chung kết

- Thời gian: Tháng 12 năm 2021.

- Địa điểm: tại thành phố Vũng Tàu.

- Đại diện tác giả của hồ sơ được lựa chọn từ Vòng Sơ khảo sẽ thuyết trình trước Hội đồng giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả. Hội đồng giám khảo sẽ lựa chọn các hồ sơ xuất sắc tương ứng cơ cấu giải thưởng.

- Các giải pháp tham gia tại Vòng chung kết nếu chưa có sản phẩm hoàn thiện phải có phiên bản mẫu (bản khả dụng tối thiểu) hoặc bản mô tả/mô phỏng để dự thi.

 

Điều 5. Các hoạt động hỗ trợ trong cuộc thi

- Các tác giả dự thi được hỗ trợ tham gia khảo sát trực tiếp tại địa phương để tìm hiểu về thực trạng các vấn đề còn tồn tại.

- Tham gia hội thảo phát động và các tọa đàm với các chuyên gia trong lĩnh vực nuôi trồng, khai thác, bảo quản và chế biến, thương mại hóa sản phẩm hải sản.

- Các tác giả dự thi được cố vấn hỗ trợ và tập huấn để hoàn thiện hồ sơ, giải pháp để tham dự Vòng Chung kết.

Điều 6. Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi

1. Ban Tổ chức do Sở Khoa học và Công nghệ là Trưởng ban; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Công ty Hiệp lực và Phát triển Việt, Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam là thành viên Ban Tổ chức. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, hợp đồng, hợp tác với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức Cuộc thi.

2. Hội đồng Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức quyết định thành lập, gồm đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan liên quan, các doanh nhân thành công, các nhà khoa học, các chuyên gia trong ngành khai thác, chế biến hải sản, lĩnh vực công nghệ, kinh doanh, nhà đầu tư,… . Hội đồng Giám khảo có nhiệm vụ giúp Ban Tổ chức xem xét, đánh giá, chấm thi các hồ sơ dự thi.

3. Thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo không được tham gia dự thi.

Điều 7. Tiêu chí chấm điểm

1. Khả năng ứng dụng và phát triển công nghệ trong giải pháp;

2. Tính đổi mới sáng tạo của giải pháp;

3. Sự hoàn thiện và khả năng ứng dụng trong thực tế của sản phẩm, giải pháp;

4. Khả năng giải quyết vấn đề thực tế;

5. Khả năng thương mại hóa và tăng trưởng;

6. Tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã hội - môi trường;

7. Thuyết trình (Chung kết).

 Điều 8. Giải thưởng

- 01 Giải Nhất trị giá 50.000.000 triệu đồng

- 04 giải pháp Tiềm năng - mỗi giải trị giá 20.000.000 triệu đồng. 

Các giải pháp vào Chung kết còn được hỗ trợ cố vấn, huấn luyện, để hoàn thiện giải pháp, hỗ trợ tìm hiểu thực tế, kết nối với đối tác, và có cơ hội được nhận được sự hỗ trợ từ các chương trình, chính sách khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để phát triển sau Cuộc thi. Cuộc thi dành cho tất cả cá nhân, nhóm cá nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Điều 9. Nguồn kinh phí tổ chức Cuộc thi

Kinh phí tổ chức từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Điều 10. Trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia dự thi

1. Thực hiện các quy định tại Thể lệ Cuộc thi, không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin trong hồ sơ dự thi. Các giải pháp dự thi muốn được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ phải tiến hành đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền trước khi chấm thi và công bố trao giải.

2. Không sử dụng các ý tưởng, dự án đạt giải được công bố công khai tại các Cuộc thi khác có tính chất tương tự để tham gia dự thi.

3. Trong thời gian diễn ra Cuộc thi, tác giả dự thi không được sử dụng dự án tham gia Cuộc thi này để tham dự các Cuộc thi khác./.

--------------

Thể lệ cuộc thi: tại đây

Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: http://tiny.cc/FIC-dangky.

Hình ảnh, tài liệu truyền thông: https://tiny.cc/FIC2021

Mẫu phiếu đăng ký kèm Mẫu thuyết minh: TẠI ĐÂY

-------------------------

THÔNG TIN LIÊN HỆ

➤ Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT

➤ Địa chỉ: Số 04 Xuân Diệu, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

➤ Email: startup.brvt@gmail.com

➤ Website: http://startup.baria-vungtau.gov.vn/

➤ Fanpage:

https://www.facebook.com/startup.brvt

➤ Hotline: 0254.650.1999 | 0977337792.