Triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2022

Sở Khoa học và Công nghệ nhiều tỉnh trên cả nước đã bắt đầu triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2022 tới doanh nghiệp trên địa bàn.
 

Theo đó, Sở KH&CN các tỉnh: Vĩnh Long, Bắc Kạn, Kiên Giang đã ra công văn thông báo mời các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia GTCLQG năm nay. Đối tượng là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam, không vi phạm quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự Giải thưởng.

Cụ thể, tại tỉnh Kiên Giang, những doanh nghiệp có nhu cầu tham gia đăng ký theo mẫu và gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang, địa chỉ: 320 Ngô Quyền, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thời hạn trước ngày 25/3/2022. 

Tại tỉnh Bắc Kạn, các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ đến hết ngày 30/6/2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh hoặc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Tại tỉnh Vĩnh Long, thời hạn cho các doanh nghiệp nộp hồ sơ tham gia chương trình là trước ngày 15/05/2022. 

GTCLQG là giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa. GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO). Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan được Chính phủ giao chủ trì tổ chức hoạt động xét tặng hằng năm.
 

 Các doanh nghiệp đạt Giải Vàng GTCLQG.
 

Qua 25 năm hoạt động, Giải thưởng đã thu hút sự quan tâm đặc biệt và tạo được uy tín đối với doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng như người tiêu dùng trong xã hội; tôn vinh xứng đáng những doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ…

Khi tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia giúp các tổ chức, doanh nghiệp có thể học hỏi, đánh giá và cải tiến toàn bộ hoạt động của mình một cách toàn diện về công tác quản lý, về chất lượng sản phẩm, hàng hóa…, từ đó doanh nghiệp có biện pháp khắc phục kịp thời các thiếu sót hoặc sai lỗi trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.

Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trên ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh, bán sản phẩm trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Hồ sơ tham dự GTCLQG gồm: Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (theo mẫu gửi kèm thông báo); Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp; Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của giải thưởng; Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến sao y bản chính, chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan; Tài liệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng sao y bản chính;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất sao y bản chính; Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất; Tài liệu chứng minh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 03 năm gần nhất.