Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long lần 2

Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã và đang nhận được nhiều quan tâm trong thời gian qua tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh quốc gia hội nhập mạnh mẽ với nền kinh tế thế giới và sự tác động của đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế. Để kết nối các nguồn lực hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và ĐMST, hoạt động khởi nghiệp và ĐMST của thành phố Cần Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp khoa học và công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Diễn đàn trực tuyến về Khởi nghiệp và ĐMST vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Lần 2, vào sáng ngày 28/12 với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Tận dụng cơ hội, tạo đà bứt phá”.

Tham dự Diễn đàn các đại biểu đã được nghe các diễn giả, những người gắn liền với hoạt động Khởi nghiệp và ĐMST trong thời gian qua, giới thiệu các tham luận về ĐMST – động lực tăng trưởng mới cho kinh tế trong giai đoạn bình thường mới; Ảnh hưởng của COVID-19 đến hoạt động Khởi nghiệp ĐMST và chiến lược phát triển bền vững; Động lực thúc đẩy doanh nghiệp ĐMST thích ứng đại dịch COVID-19; ĐMST và chuyển đổi số cho kinh doanh thông minh thích ứng với trạng thái bình thường mới; Hành trang cho Startup Mekong phục hồi, bứt phá sau đại dịch; Giới thiệu Chương trình hợp tác ĐMST kinh tế tuần hoàn.

Các diễn giả, các nhà quản lý, chuyên gia về khởi nghiệp, ĐMST đã chia sẻ với các đại biểu tham gia Diễn đàn những khó khăn, vướng mắc, sáng kiến, phân tích và đưa ra các giải pháp phù hợp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn bình thường mới.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các tổ chức liên quan về triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, ĐMST tại thành phố Cần Thơ, giúp hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của thành phố trở thành Trung tâm Khởi nghiệp ĐMST quốc gia tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, Diễn đàn Khởi nghiệp và ĐMST vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Lần 2 cũng thu hút hơn 80 gian hàng trưng bày được số hóa trên triễn lãm trực tuyến 2D, 3D, thực tế ảo, giao diện thân thiện, giới thiệu sản phẩm của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch thông minh, công nghệ tiên phong, y tế, các sản phẩm/giải pháp đột phá trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các giải pháp giải quyết các vấn đề địa phương quan tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Với gần 1.000 lượt đại biểu tham dự, Diễn đàn tạo điều kiện cho các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, khởi nghiệp ĐMST có dịp kết nối với cộng đồng các chuyên gia, cố vấn, nhà đầu tư, các quỹ đầu tư và các tổ chức hỗ trợ uy tín nhằm tận dụng mọi nguồn lực, cùng chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp và ĐMST trong thời gian tới./