TECHFEST VIETNAM 2022: Đổi mới sáng tạo mở - khơi nguồn tư duy mới

Ngày 2/12, tại Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh Bình Dương, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan liên quan tổ chức khai mạc triển lãm và chuỗi các hoạt động của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia 2022 (TECHFEST VIETNAM 2022).  TECHFEST 2022 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 2-4.12.2022. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đổi mới sáng tạo mở trở nên cần thiết, giúp các doanh nghiệp tiếp cận, khai thác các nguồn lực đổi mới sáng tạo từ bên ngoài để phát triển.