Cua Cà Mau được cấp văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Trong thời gian qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau đã tổ chức thực hiện Dự án Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm cua tỉnh Cà Mau thuộc Chương trình phát triển sản phẩm đặc sản đặc thù của tỉnh. Dự án đã điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng nhằm xác định căn cứ thực tiễn, khoa học để xây dựng, nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm cua. Theo đó, về khí hậu, thủy văn khu vực vùng địa lý, dự án xác định có nhiệt độ trung bình là 27,10C, nước có độ pH trung bình là 7,36; về địa hình, khu vực địa lý có địa hình thấp, thường xuyên bị ngập nước; về thổ nhưỡng khu vực địa lý được bồi đắp phù sa từ các con sông lớn như: Gành Hào, Rạch Gốc; nguồn thức ăn tự nhiên khu vực địa lý đa dạng về động vật đáy và động vật nổi.

Về tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm, đối với cua gạch: có chiều dài thân 11,3 – 13,14 cm, chiều rộng thân 7,92 – 9,66 cm, chiều dầy thân 3,37 – 4,95 cm, trọng lượng từ 0,26 – 0,39 kg/con, hàm lượng Protein trong thịt cua là 14,06 – 19,99%, hàm lượng Lipid (béo) trong thịt cua là 0,46 – 2,1% và hàm lượng Lipid (béo) trong gạch cua là 5,64 – 10,62%; đối với cua thịt: có chiều dài thân 9,84 – 13,66 cm, chiều rộng thân 6,68 – 9,96 cm, chiều dầy thân 3,2 – 4,7cm, trọng lượng từ 0,22 – 0,46 kg/con, có hàm lượng Protein trong thịt cua là 14,34 – 18,75%, hàm lượng Lipid (béo) trong thịt cua là 0,44 – 1,92%.

Về Bản đồ khu vực địa lý được chứng nhận tại các huyện thuộc tỉnh Cà Mau gồm:

- Huyện Ngọc Hiển: thị trấn Rạch Gốc và các xã Tân Ân, Tân Ân Tây, Tam Giang Tây, Viên An Đông, Viên An, Đất Mũi;

          - Huyện Năm Căn: thị trấn Năm Căn và các xã Đất Mới, Lâm Hải,  Tam Giang, Tam Giang Đông, Hàm Rồng, Hàng Vịnh, Hiệp Tùng;

- Huyện Đầm Dơi: thị trấn Đầm Dơi và các xã Thanh Tùng, Quách Phẩm, Quách Phẩm Bắc, Trần Phán, Tân Duyệt, Tạ An Khương, Tạ An Khương Đông, Tạ An Khương Nam, Tân Đức, Ngọc Chánh, Tân Trung, Tân Dân, Tân Tiến, Tân Thuận, Nguyễn Huân;

[Text Box: Bản đồ khu vực địa lý mang chỉ dẫn địa lý cua Cà Mau]  -  Huyện Phú Tân: thị trấn Cái Đôi Vàm và các xã Nguyễn Việt Khái, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Thuận, Rạch Chèo, Tân Hải, Tân Hưng Tây, Việt Thắng.

Ngoài ra, dự án còn xây dựng cơ sở pháp lý và hệ thống các công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Sau thời gian triển khai thực hiện, đến nay sản phẩm cua Cà Mau được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đây là sản phẩm thứ hai của tỉnh được bảo hộ chỉ dẫn địa lý (sau sản phẩm tôm sú).

          Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu tổ chức buổi lễ long trọng đón nhận Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý cua Cà Mau - Văn bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý thứ hai cho sản phẩm cua của tỉnh./.