“Vững kinh doanh- Xanh trái đất” - Phát triển bền vững là sự “sống còn” của doanh nghiệp

Phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững đang là mục tiêu của cả thế giới. Đây chính là lý do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư đã tổ chức Buổi Lễ công bố chương trình Bình chọn Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2022 (Top 50 CSA 2022).

Tại chương trình Bình chọn Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu 2022 (Top 50 CSA 2022), Ban tổ chức, Hội đồng thẩm định sẽ bình chọn những doanh nghiệp tiêu biểu cho cả 3 khối doanh nghiệp: vốn đầu tư nước ngoài (FDA), doanh nghiệp niêm yết, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ông Tim Evans, Giám Đốc Điều hành của HSBC phát biểu tại buổi lễ.

Top 50 CSA 2022 đã nhận được dữ liệu và tư vấn của Hội đồng thẩm định gồm đại diện Ngân hàng HSBC, Deloitte Việt Nam, FTI, Talentnet, Viện Nghiên cứu và phát triển kinh tế tuần hoàn – Đại học Quốc gia Tp Hồ Chí Minh và các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard nhằm đảm bảo tính khách quan, khoa học trong đánh giá.

Chương trình này nhằm góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển bền vững lan toả sâu rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội Việt Nam. Qua đó, ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp đã góp phần vào việc phát triển bền vững, thân thiện với môi trường và công bằng xã hội. Đồng thời, những doanh nghiệp tiêu biểu với nhiều sáng kiến về xã hội, môi trường cũng truyền cảm hứng cho cộng đồng người dân và doanh nghiệp thực hành phát triển bền vững một cách thực chất và hiệu quả nhất.

Các mục tiêu sinh thái của mô hình phát triển đô thị bền vững có thể thực hiện thông qua tối ưu hóa việc sử dụng nguyên vật liệu và giảm thiểu lượng rác thải. Đó là trách nhiệm của doanh nghiệp trong nỗ lực định hướng nhu cầu của người tiêu dùng phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng bền vững. Hay nỗ lực mở cánh cửa Net Zero thông qua thúc đẩy nền kinh tế carbon thấp và năng lượng sạch. Bình chọn Top 50 CSA 2022 xem xét các yếu tố quan trọng liên quan Cam kết phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam đưa ra tại COP 26 cùng các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Theo đó, Top 50 CSA 2022 doanh nghiệp phát triển bền vững năm nay được đánh giá dựa trên các cột trụ gồm: Chỉ số kinh doanh - sản xuất, Chiến lược phát triển bền vững, Quản trị doanh nghiệp, Bảo vệ môi trường, Trách nhiệm cộng đồng và xã hội.