Cung-Cầu lao động chất lượng cao cho thị trường các nước Đông Á: thách thức & giải pháp đối với Tp.HCM

Ngày 29/06/2022 tại TP. Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường Đại học Văn Hiến. Trường kết hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Cung-Cầu lao động chất lượng cao cho thị trường các nước Đông Á: thách thức & giải pháp đối với Tp.HCM”, với mục tiêu tìm ra những phương hướng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung nhằm đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng lao động của các quốc gia tại thị trường Đông Á.

Toàn cảnh hội thảo

Các diễn giả đã thảo luận nhiều vấn đề cấp bách như: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại TP.HCM; Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động các quốc gia Đông Á; Cung - cầu nguồn nhân lực chất lượng cao đối với nền kinh tế chuyển đổi số. Định hướng giải pháp cũng như cách thức thực thi nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cũng như các vấn đề nhân lực trong thời kỳ hậu Covid-19; tập trung các giải pháp cụ thể cho các doanh nghiệp, địa phương; ứng dụng công nghệ mới; định hướng và phát triển nguồn nhân lực nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu chất lượng cao cho thị trường các nước Đông Á, với các giải pháp trọng tâm hướng đến Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Từ Minh Thiện, Hiệu trưởng trường đại học Văn Hiến phát biểu tại hội thảo

TS. Từ Minh Thiện, Hiệu trưởng trường đại học Văn Hiến chia sẽ “Phải ứng dụng chuyển đổi số trong dạy và học ở bậc đại học, trong đó trí tuệ nhân tạo là yếu tố cốt lõi, được định hướng phát triển theo hướng liên ngành, đa ngành và xuyên ngành. Xây dựng hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo bao gồm các thành phần chủ yếu: nhân lực, tổ chức, nghiên cứu và phát triển, xây dựng các trung tâm vườn ươm và thu hút đầu tư, các chính sách và hành lang pháp lý của Chính phủ và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo của các trường đại học”.