Khảo sát nhu cầu tham gia chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp tại Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt

Ngày 4-3, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Hoàng đã có buổi làm việc với Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt chi nhánh Đồng Nai tại huyện Xuân Lộc nhằm khảo sát nhu cầu tham gia Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, bảo hộ sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập giai đoạn 2016 – 2020.

 

Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt chi nhánh Đồng Nai tại xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc chuyên sản xuất dưa lưới, rau trong nhà màng với sản lượng bình quân 120 tấn/năm, chủ yếu cung cấp cho thị trường trong nước.

Đại diện công ty cho biết, công ty tham gia Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giúp công ty có điều kiện xây dựng, ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng.  Hiện công ty đang sử dụng công nghệ hệ thống điện năng lượng mặt trời vào hoạt động trồng dưa lưới và rau trong nhà màng nhưng quy mô còn nhỏ và còn gặp một số khó khăn về kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi làm việc Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Thị Hoàng đề nghị Công ty cung cấp thuyết minh dự án hệ thống năng lượng mặt trời, báo cáo thống kê thiết bị, máy móc và các hồ sơ liên quan đến việc xây dựng, ứng dụng giải pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2020 để Sở Khoa học và Công nghệ có sơ sở hỗ trợ đơn vị theo Quyết định 837/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai với mức hỗ trợ 50% kinh phí nhưng không quá 100 triệu đồng/doanh nghiệp.