Bến Tre: Đa dạng hóa đối tượng nuôi trong vùng ngọt - lợ

Trong những năm qua, lợi nhuận từ tôm biển (tôm thẻ chân trắng) khá cao nên người nuôi phát triển nuôi một cách ồ ạt không theo quy hoạch đã làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như sản xuất của người dân.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên tôm diễn biến phức tạp, chưa có giải pháp toàn diện nên một diện tích ao nuôi tôm biển chưa tận dụng triệt để vào nuôi trồng thủy sản. Vì vậy, việc tìm kiếm những đối tượng nuôi mới có hiệu quả kinh tế cao nhằm giúp chuyển đổi đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất là rất cấp thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.

 

Qua tìm hiểu, nhận thấy Cá chạch lấu (Mastacembelus favus Hora, 1923) là loài cá bản địa, có giá trị dinh dưỡng và giá trị kinh tế cao (250.000-350.000 đ/kg). Sản lượng cá chạch lấu trong tự nhiên ngày càng sụt giảm, không đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Vì vậy, năm 2020 Trung tâm Khuyến nông Bến Tre đề xuất thực hiện thí điểm mô hình ương và nuôi thương phẩm Cá chạch lấu tại xã Qưới Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre với qui mô 3.500 m2 với 03 hộ tham gia, các hộ tham gia mô hình được tập huấn kỹ thuật trước khi thả giống và được nhà nước hỗ trợ 50% con giống và 50% thức ăn cho các hộ tham gia mô hình.

Sở KH&CN Bến Tre.