Bảo vệ quyền Sở hữu trí tuệ nông sản Việt Nam

Ngày 31/10/2108 tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm ứng dụng và dịch vụ KH&CN (STAS) phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thảo "Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ sản phẩm nông nghiệp Việt Nam". 

Tại Hội thảo, GS. Võ Tòng Xuân đưa ra ví dụ điển hình do không đăng ký thương hiệu, nhiều sản phẩm nối tiếng trong nước đã bị công ty khác chiếm và đăng ký quốc tế như cà phê Trung Nguyên, thuốc lá Vinataba, bánh Bibica, kẹo dừa Bến Tre, nước mắm Phú Quốc,… 

“Thương hiệu là yếu tố chính quyết định uy tín của sản phẩm, ảnh hưởng đến giá thành và sự lựa chọn của người tiêu dùng. Tuy nhiên, đây lại là yếu tố ít được các doanh nghiệp Việt Nam dày công xây dựng nhất” - GS. Võ Tòng Xuân nói. Kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ, luật bảo hộ giống cây trồng, vật nuôi của người dân còn hạn chế, trong khi đó thủ tục đăng ký bản quyền sản phẩm nông nghiệp còn rườm rà, mất thời gian. theo GS. Võ Tòng Xuân, nông nghiệp Việt Nam phải sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn kết chặt chẽ giữa nông dân và doanh nghiệp. Muốn làm được điều này, vai trò của các cơ quan quản lý rất quan trọng để nông dân gắn kết với nông dân, nông dân gắn kết với doanh nghiệp. Nhà khoa học thì tập trung nghiên cứu ra những giống cây con mới, năng suất, chất lượng cao để phục vụ sản xuất. GS. Võ Tòng Xuân nhấn mạnh, doanh nghiệp nên tìm thị trường trước với đầu ra chắc chắn, sau đó làm việc với chính quyền địa phương, người dân để sản xuất theo đúng quy trình mà nhà khoa học đã cung cấp.
Ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Hội nông dân Việt Nam có ý kiến "Để phát triển thương hiệu cho các đặc sản, các địa phương cần vận động bà con ở vùng đặc sản cùng nhau chung sức xây dựng, bảo vệ thương hiệu truyền thống, tránh tình trạng mạnh ai người ấy làm dẫn dến tự cạnh tranh nhau, làm mai một danh tiếng đặc sản, thương hiệu. Đồng thời, chính quyền địa phương cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ bà con chọn lựa, khôi phục cây giống để giữ được đặc sản đúng truyền thống. Ngoài ra, khi đã được chứng nhận chỉ dẫn địa lý, cần quản lý, khai thác tốt, tránh tình trạng lạm dụng danh tiếng đặc sản địa phương" 
Nguồn: Cục công tác phía Nam, Bộ KH&CN