Khóa học cho quản lý cấp cao về nhận diện và thẩm định giá tài sản trí tuệ

Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN, Cục Công tác Phía Nam Bộ KH&CN sắp khai giảng khóa đào tạo về nhận biết và thẩm định giá tài sản trí tuệ cho nhiều đối tượng, trong đó có giám đốc điều hành, quản lý cấp cao, và doanh nghiệp khởi nghiệp.

Khóa học “Nhận biết và khái quát thẩm giá tài sản trí tuệ trong kinh doanh” sẽ diễn ra tại TPHCM trong 2 ngày 20 và 21/6 với các nội dung gồm: Dẫn nhập về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh; Quản trị sáng chế và bí mật kinh doanh; Quản trị thương hiệu và nhãn hiệu; Khái quát về thẩm định giá tài sản trí tuệ.
 
 
Tài sản trí tuệ vừa vô hình vừa đa dạng, bởi vậy, theo Ban tổ chức khóa học, việc hiểu được các khía cạnh tài chính của tài sản trí tuệ qua việc vốn hóa các tài sản trí tuệ tạo ra từ nội bộ đơn vị sẽ giúp tạo lợi thế kinh doanh của tổ chức, đồng thời hỗ trợ việc định giá tài sản trí tuệ để góp vốn bằng các tài sản trí tuệ. 
 
Được biết, khóa học này hướng tới các đối tượng là: Giám đốc điều hành, quản lý cấp cao, trưởng các bộ phận, trưởng phòng nhân sự, trưởng phòng pháp chế; Doanh nghiệp khởi nghiệp / thành viên các Hiệp hội doanh nghiệp / hiệp hội ngành nghề; và Cá nhân có quan tâm đến lĩnh vực quản trị tài sản trí tuệ.
 
Trong năm 2017, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KH&CN đã tổ chức được 10 khóa đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ cho 300 lượt học viên. Riêng trong năm 2018, Trung tâm cũng đã tổ chức 1 khóa học về lĩnh vực này với 30 học viên tham dự.
 
Nguồn: khoahocphattrien.vn