Tổ chức lớp tập huấn An toàn sinh học phòng thí nghiệm tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2016, Trường Quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) đã phối hợp với Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị liên quan tổ chức lớp tập huấn An toàn sinh học phòng thí nghiệm (PTN) từ ngày 26/8 - 28/8/2016 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ khai giảng và bế giảng khóa học có các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như: TS. Nguyễn Văn Liễu - Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương, GS. TS. Lê Huy Hàm - Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp, TS. Nguyễn Đình Hậu - Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, TS. Dương Hoa Xô - Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh, v.v.

Vụ trưởng Nguyễn Văn Liễu phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Lớp tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh có sự tham gia của 45 học viên là giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nhân viên của 07 cơ quan/ đơn vị, bao gồm: Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, Trường Đại học Khoa học tự nghiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Cần Thơ, Công ty Cổ phần Vedan Việt Nam, Sở KH&CN tỉnh An Giang, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Trung tâm Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh

Toàn cảnh lớp tập huấn An toàn sinh học tại TP. Hồ Chí Minh

Chương trình học gồm các chuyên đề: Thực trạng của cây trồng biến đổi gen (BĐG) trong SXNN và chiến lược phát triển; Quản lý an toàn sinh học sinh vật BĐG, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật BĐG; Nguyên tắc chung về an toàn PTN; An toàn trang thiết bị và vật tư PTN; Kỹ thuật vi sinh an toàn; Đăng ký, đánh giá cấp giấy chứng nhận PTN nghiên cứu GMO; và Phần thí nghiệm/ thực hành tại PTN.

Vụ trưởng Nguyễn Đình Hậu phát biểu bế giảng lớp tập huấn

Học viên tham gia chương trình tập huấn đầy đủ theo quy định, hoàn thành các phần học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm và có bài kiểm tra cuối khóa đạt yêu cầu sẽ được Hiệu trưởng Trường Quản lý KH&CN cấp Chứng chỉ An toàn sinh học PTN - điều kiện bắt buộc để được làm việc trong các PTN nghiên cứu GMO, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và các nhiệm vụ về sinh vật BĐG.

Toàn thể giảng viên, ban tổ chức và các học viên lớp tập huấn

Nguồn:  Trường Quản lý KH&CN