Kết nối cung cầu công nghệ công nghiệp thực phẩm Việt - Nga

Thư mời

Cc Công tác phía Nam - B Khoa hc & Công ngh v Hi Tự đng ha khu vực phNam trân trng kính mời Q đơn v tham dự gặp mặt, kết nối trực tiếp.
Thời gian (dự kiến): từ ngy 21 đến ngy 24 thng 11 năm 2022.

Đa đim (dự kiến): Số 31 Hn Thuyên, Phường Bến Ngh , Quận 1, Tp. HCM.

Ngôn ng s dng: Tiếng Vit và Tiếng Nga có phiên dch

Ms. Mai Hà - Phòng Hợp tác và Phát triển tiềm lực Khoa học và Công nghệ

Điện thoại: 0906692007 - Email: maiha.most@gmail.com