Xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam tại công văn số 107/CĐVC ngày 07/4/2022 về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”, Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đề nghị Công đoàn trực thuộc căn cứ Hướng dẫn số 131/HD-CĐVC ngày 12/5/2015 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn” cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn, để tổ chức triển khai xét chọn.

Thời hạn nộp hồ sơ: các đơn vị tổng hợp danh sách và hồ sơ của các cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện gửi về Công đoàn Bộ trước ngày 25/5/2022 (qua Văn phòng Công đoàn Bộ, Phòng 612, trụ sở Bộ KH&CN, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội), đồng thời gửi kèm file tổng hợp danh sách về địa chỉ mail.

Mọi thông tin liên hệ: đ/c Nguyễn Quốc Thái - 0826068137

Hướng dẫn số 131/HD-CĐVC ngày 12/5/2015 của Công đoàn Viên chức Việt Nam

Biểu mẫu đề nghị xét tặng kỷ niệm chương