Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia thông báo tiếp nhận hồ sơ đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn năm 2021

I. Mục tiêu tài trợ   – Tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam.       – Nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học v ...

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2021

Thực hiện Quyết định số 3585/QĐ-BKHCN ngày 18/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 179/QĐ-BKHCN ngày 29/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi ngh ...

khóa đào tạo trực tuyến DL101 VN - Tổng quan về sở hữu trí tuệ

Nhằm nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho cộng đồng thông qua hình thức đào tạo trực tuyến, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu Khóa đào tạo Tổng quan về sở hữu trí tuệ do Tổ chức Sở hữu trí tuệ (WIPO) xây dựng. Khóa học đã được WIPO hỗ trợ để triển khai phiên bản tiếng ...

Công khai ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục Công tác phía Nam

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/201 ...

Đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021

Kính gửi:  Tổng cục, các Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ                                         Ngày 26/02/2021, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo có Công văn số 111/HVKHCN thông báo về việc đăng ký tham dự các lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh ng ...

Thông báo kêu gọi Chương trình CLIENT II đối tác quốc tế về đổi mới bền vững hợp tác với Bộ Nghiên cứu và Giáo dục CHLB Đức

CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐỐI TÁC QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI BỀN VỮNG   (Chương trình CLIENT II) HỢP TÁC VỚI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC   1. MỤC TIÊU: Mục tiêu của Chương trình “Đối tác quốc tế về đổi mới bền vững” (Chương trình CLIENT II) nhằm hỗ trợ các đối tác quốc tế trong lĩnh vực khí ...

Hội thảo “Erobo 2 – Cùng con bước ra thế giới”.

Thư mời hội thảo  “Erobo 2 - Cùng con bước ra thế giới” . Thời gian:  Từ 8h30 - 11h30 ngày 19 tháng 12 năm 2020 Địa điểm : Hội trường lầu 9 - Tòa nhà Trung tâm Thông tin khu vực Nam - Số 1196 đường 3/2, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh Nội dung hội thảo : Giới thiệu một số p ...

Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - TECHFEST 2020

Cuộc thi TECHFEST 2020 là chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của người Việt trong nước và quốc tế. Chương trình tập trung chủ đạo vào việc thúc đẩy tinh thần, tư duy đổi mới sáng tạo, các bộ kiến thức kỹ năng phát triển doanh nghiệp v ...

Lớp tập huấn: "Nhận diện và quản trị các tài sản trí tuệ trong giai đoạn đổi mới sáng tạo"

Kính gửi Quý đơn vị, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ Khoa Học và Công Nghệ thuộc Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ (viết tắt Trung tâm) xin giới thiệu chương trình tập huấn “Quản trị tài sản trí tuệ tại doanh nghiệp”. Chủ đề: “Nhận diện và quản trị các tài sản trí ...

Thông báoThông báo - RSS