Tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc bằng hình thức trực tuyến

Thực hiện Chương trình công tác năm,  Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2020. Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi, thảo luận triển khai một số giải pháp khoa học và công nghệ hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp ph ...

Tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Bộ KH&CN đã ban hành các quyết định để tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của Bộ - Quyết định số 864/QĐ-BKHCN ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thành lập Tổ Thường trực xử lý thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid_ ...

Khảo sát hiệu quả của hoạt động xây dựng và quản trị tài sản trí tuệ trong đơn vị, doanh nghiệp

Kính gửi: Đại diện Quý đơn vị/doanh nghiệp Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề quản trị tài sản trí tuệ thực sự trở thành một nhu cầu hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu ở nước ta hiện nay. Doanh nghiệp dù ...

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Khoa học và công nghệ năm 2021

 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;                         - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ (KH&CN); Luật Ngân sách nhà nước (NSNN); Luật Đầu tư công; Quyết định số 13 ...

Hỗ trợ doanh nghiệp: Thương hiệu, Nhãn hiệu và các Tài sản trí tuệ của Doanh nghiệp

Tiếp nối chương trình “Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp khu vực phía Nam nắm bắt và triển khai việc bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ trong kinh doanh ...

Diễn đàn “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - chia sẻ kinh nghiệm của Trung tâm đổi mới sáng tạo Thượng Hải - Trung Quốc”

Thực hiện chương trình hợp tác quốc tế Việt Nam - Trung Quốc về KH&CN và triển khai kế hoạch 2019 đã được lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Cục Công tác phía Nam phối hợp với Ủy ban Khoa học và Công nghệ Thượng Hải – Trung Quốc tổ chức diễn đàn “Hỗ trợ khởi nghiệp ...

Tổ chức Hội thảo về Chương trình đổi mới sáng tạo dành cho các tổ chức khoa học và công nghệ phối hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ

THÔNG BÁO Tổ chức Hội thảo về Chương trình đổi mới sáng tạo dành cho các tổ chức khoa học và công nghệ phối hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ (Chương trình ZIM) Do Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức tổ chức *** Chương trình Đổi mới sáng tạo dành cho các t ...

Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia

Ngày 8.1.2015, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (Quỹ ĐMCNQG). ...

Thông báoThông báo - RSS