Kết nối cung cầu công nghệ công nghiệp thực phẩm Việt - Nga

Thư mời Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học & Công nghệ và Hội Tự động hóa khu vực phía Nam trân trọng kính mời Quý đơn vị tham dự gặp mặt, kết nối trực tiếp.Thời gian (dự kiến): từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 11 năm 2022.Địa điểm (dự kiến): Số 31 Hàn Thu ...

Thông báo kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030 “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh”, mã số: KC.01/21-30

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ phát triển Chính phủ số và đô thị thông minh, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 1002/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2022 về việc phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đ ...

Thông báo về việc báo cáo định kỳ đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn năm 2020 đợt 2 (đã được điều chỉnh thời gian thực hiện)

Theo quy định về tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ và hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký giữa Quỹ với các Tổ chức chủ trì và Chủ nhiệm đề tài, để có căn cứ cấp kinh phí đợt tiếp th ...

Công khai ngân sách nhà nước năm 2022 của Cục Công tác phía Nam (đợt 3)

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/201 ...

Công khai ngân sách nhà nước năm 2022 của Cục Công tác phía Nam (đợt 2)

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/201 ...

Thư mời Hội thảo ngày 15/4/2022: “Giải pháp liên kết hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp tại các tỉnh thành phía Nam”

Trong những năm gần đây, đổi mới sáng tạo đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp để nâng cao năng lực canh tranh, phục hồi sau đại dịch Covid-19 và sẵn sàng hội nhập quốc tế. Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ (CPN) giao đơn vị trực thuộc là Trung tâ ...

Tham gia tập huấn trực tuyến về thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp (tháng 02.2022)

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về các buổi hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (TRỰC TUYẾN) miễn phí trong tháng 02 năm 2022 Nhằm giới thiệu, hướng dẫn thủ tục đăng ký và tra cứu thông tin sở hữu công nghiệp, giúp bạn đọc tìm k ...

Thông tư tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

Ngày 17/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN. Thông tư bao gồm 13 Điều, được xây dựng trên cơ sở bám sát c ...

Công khai NSNN năm 2021 của Cục Công tác phía Nam (đợt 4)

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/201 ...

Điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” bắt đầu thực hiện từ năm 2021/2022 do ảnh hưởng của dịch bệnh

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo lùi thời hạn kết thúc tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ hằng năm, định kỳ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệ ...