Hội thảo “Phát triển Doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Vừa qua, Học viện hàng không Việt Nam tổ chức Hội thảo “Phát triển Doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ logistics chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, Hội thảo trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu đánh giá các điều kiện và đề xuất giải pháp phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” do Học viện hàng không Việt Nam chủ trì và GS.TS. Hà Nam Khánh Giao làm chủ nhiệm.

 

Ông Phạm Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo gồm có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Tỉnh ủy; Ban quản lý các Khu công nghiệp; các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông và Vận tải và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội thảo đã trình bày các tham luận: Phát triển logistics bền vững cho tỉnh Hậu Giang; Xây dựng bản đồ số cho hệ thống dịch vụ logistics tại Hậu Giang; Đề xuất giải pháp phát triển doanh nghiệp logistics về cảng biển, đường thủy nội địa đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 của VMIC Hậu Giang và các tỉnh lân cận. Qua đó, các đại biểu tham dự đã có một số góp ý: cần đề xuất thêm các chính sách để phát triển logistics góp phần vào việc lưu thông hàng hóa của tỉnh; tiếp tục đề xuất, tham mưu quy hoạch logistics của tỉnh; có sự phối hợp với các tỉnh trong khu vực để phát triển logistics; quy hoạch hệ thống logistics của tỉnh, thu hút đầu tư vào hoạt động logistics…

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được xem xét, sử dụng vào việc xây dựng chủ trương, chính sách liên quan để đưa vào thực tiễn triển khai đẩy mạnh các giải pháp hoàn thiện chính sách, cơ chế, thủ tục phát triển hệ thống logistics của Tỉnh; Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng Logistics, hệ thống kho bãi, vận tải; Phát triển và nâng cao đào tạo nguồn nhân lực Logistics trong thời đại 4.0./