ĐẮC LĂK: Hội nghị giao ban KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XVI

Sáng ngày 13-10-2023, Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XVI đã diễn ra tại tỉnh Đắc Lăk với sự chủ trì tổ chức của Bộ KH&CN, UBND tỉnh Đắk Lắk và sự tham dự của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, các Sở KH&CN Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Toàn cảnh Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XVI

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo toàn Vùng trong giai đoạn 2019-2023, đồng thời đưa ra những giải pháp để tiếp tục thúc đẩy, phát triển KHCN&ĐMST mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian đến.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, kết quả hoạt động KH&CN mà các Sở KH&CN trong Vùng đã đạt được trong thời gian vừa qua. “Giai đoạn 2019-2023, trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, cùng với sự lãnh đạo của Trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự chủ động, sáng tạo của các địa phương trong Vùng, hoạt động KH&CN Vùng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào phát triển kinh tế-xã hội toàn vùng và từng địa phương. Trong đó đáng lưu ý là, nhiều tiến bộ kỹ thuật, công nghệ đã được chuyển giao, ứng dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, giúp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, sức cạnh tranh của các sản phẩm ưu thế, chủ lực của Vùng; hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng chế biến nông lâm thuỷ hải sản; đồng thời với phát triển du lịch sinh thái, kinh tế xanh…”, Bộ trưởng nhận định.

PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu Hội nghị

Nhiều ý kiến phát biểu, chia sẻ của các đồng chí lãnh đạo Sở KH&CN: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Thuận, … nhằm đề xuất các giải pháp góp phần hiện thực hóa cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển KHCN&ĐMST. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng trao đổi kinh nghiệm về tổ chức quản lý hoạt động KHCN&ĐMST và đề xuất của các địa phương đối với trung ương nhằm tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy phát triển KH&CN, phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh, thành phố trong vùng.

Ông Dương Hoàng Văn Bản - Phó Giám đốc Sở KH&CN Đà Nẵng báo cáo tham luận tại Hội nghị

Diễn giả tham gia chia sẻ tại Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, Bộ KH&CN đề nghị các địa phương tập trung thực hiện tích cực một số nội dung chính:

Một là, tiếp tục bám sát quan điểm và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nội hàm về phát triển KHCN&ĐMST đã được nêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị nêu trên. Tổ chức triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và ĐMST giai đoạn đến năm 2030 gắn với đặc điểm, lợi thế phát triển KH&CN của vùng và từng địa phương.

Theo đó, các địa phương trong Vùng cần thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản để triển khai hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KHCN&ĐMST trong các văn bản của Đảng, Nhà nước; xây dựng các nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm trọng điểm về KHCN&ĐMST, khẳng định rõ nét vai trò của KHCN&ĐMST trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội nhanh, bền vững của từng địa phương trong Vùng.

Hai là, có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực và nâng cao tiềm lực KH&CN.

Các địa phương cân đối bảo đảm chi tối thiểu đạt 2% tổng chi ngân sách địa phương cho KH&CN, đặc biệt là chi triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh/thành phố, các nhiệm vụ cấp thiết phát sinh, các sản phẩm chủ lực của địa phương; tăng cường huy động kinh phí ngoài ngân sách nhà nước, đối ứng của doanh nghiệp trong triển khai các nhiệm vụ KH&CN.

Chú trọng đầu tư, nâng cao tiềm lực cho các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập tại địa phương; đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực KH&CN. Đầu tư, phát triển một số trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các tổ chức nghiên cứu, trường đại học trong vùng; Hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Tây Nguyên và một số trường đại học, viện nghiên cứu trong vùng để phát triển thành những trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ mạnh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng và cả nước. Tiếp tục nâng cấp hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu KH&CN có khả năng chia sẻ, kết nối liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN để phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu khoa học trên địa bàn.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tiêu chuẩn đo lường chất lượng; sở hữu trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân; thông tin, thống kê KH&CN. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường KH&CN, trong đó tập trung hình thành các tổ chức dịch vụ, tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, thương mại hóa công nghệ; kết nối và phát huy hiệu quả các sàn giao dịch công nghệ của vùng với các sàn giao dịch trong nước và quốc tế. Tăng cường thẩm tra, thẩm định công nghệ đối với các dự án trước khi cấp phép đầu tư. Tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng; thúc đẩy kết nối chuỗi giá trị trong các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Triển khai hiệu quả Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương (PII) tại các địa phương trong vùng.

Bốn là, đẩy mạnh phát triển liên kết vùng, nhất là liên kết các ngành, doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu, trường đại học trong nội vùng và với các vùng khác trong tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, đặc biệt là ứng dụng KHCN trong sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản theo chuỗi vượt qua ranh giới địa phương,…

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập các Hội đồng điều phối vùng[1] nhằm đổi mới cơ chế điều phối, thúc đẩy liên kết, phát triển kinh tế - xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Phát triển KH&CN vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cần bám sát quan điểm đẩy mạnh liên kết vùng để phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của các vùng, mang lại hiệu quả, giá trị bền vững.

Trong khuôn khổ của Hội nghị giao ban KH&CN các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XVI, trước đó 01 ngày đã diễn ra Hội thảo khoa học “KHCN&ĐMST phuc vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững vùng Nam Trung Bộ - Tây Nguyên với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là các nhà khoa học, cán bộ lãnh đạo, quản lý. Hội thảo đã bàn thảo về các giải pháp KH&CN triển khai các Nghị quyết về phát triển vùng Tây Nguyên và vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ, phát triển KH&CN Vùng gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm nghiên cứu và ứng dụng KH&CN của các tổ chức/doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương trong Vùng đã có cơ hội trưng bày giới thiệu nhân dịp Hội nghị giao ban lần này.