TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ tới 100% kinh phí phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

TP. Hồ Chí Minh đã thông qua một quyết định quan trọng về hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp. Theo nghị quyết này, mục tiêu đề ra là hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho các hoạt động thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp của TP. Hồ Chí Minh, với mức hỗ trợ cao nhất lên đến 100% tổng dự án.

Được thông qua bởi Hội đồng Nhân dân thành phố ngày 19/9/2923, Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh. Đề án này đặt ra các mục tiêu cụ thể và cam kết hỗ trợ tài chính cho nhiều khía cạnh của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Cụ thể, Đề án sẽ cung cấp kinh phí cho các hoạt động như đào tạo, nâng cao năng lực và cung cấp dịch vụ liên quan đến khởi nghiệp. Điều này bao gồm việc mua bản quyền các chương trình huấn luyện, chuyển giao công nghệ, và phổ biến giáo trình khởi nghiệp đã được nghiên cứu và thử nghiệm thành công ở cả trong và ngoài nước. Các tổ chức giáo dục, cơ sở ươm tạo và các tổ chức thúc đẩy kinh doanh sẽ được hỗ trợ tài chính để thực hiện các hoạt động này.

Mức hỗ trợ sẽ thay đổi tùy theo loại tổ chức. Cụ thể, đơn vị công lập sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện. Đơn vị sự nghiệp công lập sẽ tự bảo đảm một phần và được hỗ trợ 70% tổng dự toán kinh phí thực hiện. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập khác và các tổ chức tư nhân, hỗ trợ sẽ là 50% tổng dự toán kinh phí thực hiện.

Ngoài việc cung cấp kinh phí cho các hoạt động, thành phố cũng hỗ trợ tài chính cho việc thuê chuyên gia đào tạo khởi nghiệp. Có hai mức chi trả cho việc này, là 15 triệu đồng và 40 triệu đồng mỗi chuyên gia, tùy thuộc vào thời gian khóa đào tạo. Đối với các chuyên gia nước ngoài, mức chi trả sẽ được phê duyệt theo chương trình đào tạo. Tổng dự toán kinh phí thực hiện cho việc thuê chuyên gia nước ngoài sẽ chiếm 50% tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt. Đội ngũ chuyên gia này phải đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đối với nhiệm vụ tư vấn và thành lập các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, mức hỗ trợ là 80 triệu đồng mỗi nhiệm vụ. Đây là để hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất và kỹ thuật để phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

TP. Hồ Chí Minh cũng cam kết hỗ trợ một phần kinh phí cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là cho các hoạt động liên quan đến công nghệ và nghiên cứu phát triển. Mức hỗ trợ ở đây là 80 triệu đồng và áp dụng cho các hoạt động như đào tạo, quảng bá sản phẩm, sở hữu trí tuệ, định giá công nghệ, tư vấn pháp lý, thành lập doanh nghiệp, và thương mại hóa công nghệ. Các hoạt động sản xuất thử nghiệm và làm sản phẩm mẫu cũng được hỗ trợ với mức 50% kinh phí. Thành phố đang dự kiến hỗ trợ cho 10 doanh nghiệp mỗi năm.

Ngoài việc hỗ trợ tài chính, TP. Hồ Chí Minh cũng đang tập trung vào việc xây dựng và mở rộng mạng lưới và truyền thông cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của thành phố là thúc đẩy phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế và xã hội, và biến TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu cả trong nước và quốc tế. Nghị quyết hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đến năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh được ra đời để cụ thể hóa Nghị quyết 98 về cơ chế chính sách đặc thù cho thành phố, trong đó có nhấn mạnh đến hoạt động khởi nghiệp.

Bằng những cam kết này, TP. Hồ Chí Minh đang thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ trong việc phát triển môi trường khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Thành phố không chỉ hỗ trợ tài chính cho các dự án khởi nghiệp mà còn cung cấp nguồn lực quan trọng như đào tạo chuyên gia, tạo điều kiện cho sự phát triển của các cơ sở ươm tạo, và thúc đẩy mạng lưới kết nối trong cộng đồng khởi nghiệp. Điều này giúp TP. Hồ Chí Minh trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các doanh nhân và các dự án khởi nghiệp. Ngoài ra, việc TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của cả nước thể hiện sự quyết tâm của thành phố này để đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội chung của Việt Nam.