TP.HCM:Công bố Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 2017

Ngày 23/2/2017, Sở KH&CN TP.HCM đã tổ chức Hội thảo giới thiệu nội dung Chương trình Hỗ trợ DN nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) và đổi mới sáng tạo năm 2017.

Toàn cảnh hội thảo

Theo ông Nguyễn Việt Dũng – Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM, Chương trình được xây dựng nhằm tiếp sức cho DN trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời áp dụng vào thực tiễn các hệ thống quản lý và quản trị NSCL, đổi mới sáng tạo, thông qua đó nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh DN. Điểm mới của giai đoạn này là các tổ chức tư vấn sẽ chủ động làm việc với các DN cần được hỗ trợ và gửi đề xuất nhiệm vụ hỗ trợ DN đến Sở KH&CN. Căn cứ vào các đề xuất đó, Sở sẽ xem xét và hỗ trợ để đơn vị tư vấn tiến hành hỗ trợ DN nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và triển khai áp dụng hệ thống quản trị,… nhằm nâng cao năng suất lao động.

Bà Huỳnh Lưu Thanh Giang – Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ cho biết, năm 2017, Sở KH&CN TP.HCM sẽ tiến hành hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại 3.200 DN thuộc các loại hình khác nhau, ở các ngành, lĩnh vực trọng yếu như cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa - nhựa - cao su, điện - điện tử - công nghệ thông tin, 2 ngành công nghiệp truyền thống là dệt may, da giày và các ngành dịch vụ trên địa bàn Thành phố. Nằm trong khuôn khổ chương trình, Sở cũng sẽ tổ chức tư vấn, hỗ trợ 600 DN triển khai, xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý, các công cụ về quản trị NSCL. Phương thức hỗ trợ có thể được thực hiện theo nhóm DN cùng ngành nghề, cùng địa bàn hoặc theo nhóm DN nhà nước.

Nguồn nhân lực của doanh nghiệp sau khi được hỗ trợ sẽ  có kiến thức về các hệ thống quản lý; các công cụ về quản trị NSCL, đổi mới sáng tạo… Có thể vận dụng các kiến thức đã tích lũy trong quá trình được hỗ trợ, tư vấn để độc lập, phân tích, tổng hợp, xây dựng kế hoạch áp dụng cho doanh nghiệp và vận dụng vào thực hành thực tế. Có kỹ năng sáng tạo trong xử lý các tình huống và kỹ năng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực NSCL theo yêu cầu, mục tiêu đặt ra.

Năm 2016, Sở KH&CN đã tổ chức đào tạo cho 1069DN về đổi mới sáng tạo, quản trị tài sản trí tuệ, quản lý năng lượng sử dụng Quỹ phát triển KH&CN của dn và NSCL. Trong đó, số DN trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm là 449; số DN trong các ngành khác là 620. Đối với hoạt động tư vấn nâng cao NSCL và quản trị tài sản trí tuệ cho DN, Sở đã tư vấn giải pháp tiết kiệm năng lượng và đổi mới công nghệ cho 104 công ty, giúp tiết kiệm 28.831.000 kWh điện/năm…, tương đương tiết kiệm chi phí năng lượng trên 56,931 tỷ đồng/năm…

Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Liên tục trong năm và trước ngày 30 tháng 11 năm 2017.

         Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ

-   Sở Khoa học và Công nghệ (Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ), 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

-   File mềm gửi về: hltgiang.skhcn@tphcm.gov.vn

      Thông tin liên hệ

Bà Huỳnh Lưu Thanh Giang hoặc Ông Phan Quốc Tuấn

-   Điện thoại: 08.39320122

-   Email: hltgiang.skhcn@tphcm.gov.vn; pqtuan.skhcn@tphcm.gov.vn./. 

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.