Cục trưởng tham dự Diễn đàn cao cấp tại Hàn Quốc

Theo lời mời của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc, ông Vũ Văn Khiêm – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN đã tham dự Diễn đàn về “Chương trình chia sẻ kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc cho các cơ quan chức năng cao cấp năm 2015” tại Hàn Quốc, từ ngày 11/5/2015 đến ngày 15/5/2015.

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Vũ Văn Khiêm đã thay mặt đại biểu các nước tham dự cảm ơn Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc đã có lời mời tham dự để chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược, chính sách phát triển cơ sở hạ tầng của Hàn Quốc. Qua đó, dựa trên những thông tin thực tế của Hàn Quốc, đại biểu các quốc gia tham dự Diễn đàn sẽ xây dựng kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với điều kiện của từng quốc gia.

Cũng tại Diễn đàn, ông Vũ Văn Khiêm đã trình bày về “Quản lý cơ sở hạ tầng tại Việt Nam” và khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu sắc giữa Việt Nam và Hàn Quốc về các lĩnh vực khoa học và công nghệ nhằm phát triển cơ sở hạ tầng trong những năm vừa qua cũng như những nội dung mong muốn hợp tác của Việt Nam với Hàn Quốc về phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai.

Diễn đàn tiếp tục diễn ra đến hết ngày 15/5/2015, với những hoạt động như: Nghe thuyết trình, đối thoại trực tiếp và tham quan thực địa,...

Nguồn: Cục Công tác phía Nam – Bộ KH&CN