Giới thiệu Thiết bị quan trắc nước thải công nghiệp tự động

Trong khuôn khổ dự án nghiên cứu Việt – Đức (AKIZ) về giải pháp quản lý nước thải tổng hợp cho các khu công nghiệp giai đoạn 2 được Bộ KH&CN hợp tác với Bộ Nghiên cứu và Giáo dục (Cộng hòa Liên bang Đức) thực hiện tại Việt Nam, tiểu dự án “Quan trắc nước thải công nghiệp” do IEEM, Trường Đại học Witten (Đức) chủ trì thực hiện tại KCN Trà Nóc (Cần Thơ). Dự án đã đưa vào sử dụng công cụ quan trắc là thiết bị di động phân tích nhanh kết quả mẫu thử. Dự án AKIZ đã cho vận hành hai thiết bị quan trắc này từ đầu năm 2013 tại Cần Thơ. Từ tháng 10/2014, một thiết bị được vận hành tại Hà Nội.

Mobilab có thể được vận chuyển như thùng xe hoặc kéo bởi xe tải, được vận hành tại điểm phân tích. Mobilab thu mẫu tự động và cho kết quả nhanh chóng, truyền dữ liệu trực tuyến, có camera theo dõi cùng máy phát điện. Thiết bị có thể đo các thống số như tổng cacbon hữu cơ (TOC), tổng ni tơ liên kết (TNb), nhu cầu oxi hóa học (COD), độ độc, NH4-N, pH, độ dẫn điện, điện thế oxy hóa khử, dữ liệu thời tiết. Ưu điểm của Mobilab là thu thập dữ liệu đầy đủ và liên tục; tập trung vào các thông số mang tính chỉ thị; thu mẫu tự động theo từng khoảng thời gian, xả thải hoặc tự động thu mẫu đối chứng nếu vượt ngưỡng giá trị cho phép; cho kết quả tức thì, cảnh báo nguy hiểm; các máy móc, thiết bị có thể được linh động để phù hợp với điều kiện thực tế.
Thực tế sử dụng tại KCN Trà Nóc, BQL KCN cho biết, Mobilab có; nhiều thuận lợi như thu mẫu hiệu quả hơn, theo dõi liên tục, đầy đủ, để từ đó có hướng xử lý kịp thời. đồng thời cải thiện được việc xác định nguyên nhân gây ô nhiễm, hỗ trợ điều chỉnh quy trình xử lý nước thải, giảm lao động trong phòng thí nghiệm. Mobilab rất thiết thực và hữu ích cho các cơ quan quản lý ở các KCN tập trung, kể cà từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay, giá thành của Mobilab còn quá cao là trở ngại lớn đối với việc sử dụng rộng rãi ở Việt Nam.
Nhiều ý kiến cho rằng, để thiết bị có thể đưa vào sử dụng tại Việt Nam thuận lợi, các chuyên gia của Dự án AKIZ nên chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam. AKIZ nên sản xuất, lắp ráp một số bộ phận tại Việt Nam để giảm giá thành thiết bị. Các chuyên gia Đức cho biết, trong thời gian tới, AKIZ sẽ nghiên cứu để cho ra thiết bị Mobilab phù hợp với điều kiện của Việt Nam như lắp đặt thiết bị ngay trong thùng xe tải, nguồn phát điện độc lập, có pin dự phòng, máy chủ để truyền dữ liệu trực tuyến, trang bị thêm đồng hồ đo lưu lượng, trạm thời tiết,…

Nguồn: Cục Công tác phía Nam Bộ KH&CN