Hậu Giang cần bố trí tăng dần chi ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ

Ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, dẫn đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Hậu Giang.

Sau khi nghe báo cáo, thảo luận, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao thành tựu đã đạt được của tỉnh trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, nhất là một số chỉ tiêu tăng trưởng thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước, đồng thời, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành khoa học và công nghệ tỉnh đã đạt được trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho rằng, để khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực, tạo ra những giải pháp đột phá thúc đẩy các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương nhanh và bền vững, đòi hỏi lĩnh vực này phải thực sự đồng hành, trực tiếp triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà sản xuất đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng và gia tăng giá trị cho sản phẩm hàng hóa.

Theo đó, Bộ trưởng đề nghị Hậu Giang cần tăng cường đầu tư nâng cao tiềm lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó chú trọng đến phát triển và thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thiết thực, phục vụ trực tiếp đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp trong tỉnh.

Đối với việc phát triển Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt, cần có các chính sách đủ mạnh để có thể thu hút được nhân lực khoa học công nghệ, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, phát triển và lan tỏa công nghệ.

Hậu Giang cần bố trí tăng dần chi ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ ảnh 1

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ký biên bản ghi nhớ hợp tác

 

Ngoài ra, để có nguồn lực đầu tư, đề nghị địa phương bố trí tăng dần chi ngân sách cho hoạt động khoa học và công nghệ tiệm cận dần đến mức 2% tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013. Đồng thời, có giải pháp huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách từ doanh nghiệp, các nhà tài trợ, đối ứng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ…

Tỉnh cần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo để phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng nhanh, tăng cường liên kết, hợp tác mạng lưới đổi mới sáng tạo trong vùng. Trong đó, chú trọng hợp tác, kết nối với Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ

Cùng với đó, tỉnh phải đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao và tiếp nhận công nghệ hiện đại, thông minh, công nghệ xanh - sạch - thân thiện với môi trường; thích ứng với biến đổi khí hậu, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ phát triển nguồn nhân lực quản trị công nghệ và quản lý doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng đề nghị Hậu Giang quan tâm thêm việc hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, xây dựng và bảo hộ tài sản trí tuệ, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cho sản phẩm hàng hóa. Đây là những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc của các nhà nhập khẩu hiện nay, do vậy doanh nghiệp muốn xuất khẩu chính ngạch chắc chắn phải thực hiện.