Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Phú Yên

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khi cùng đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ làm việc với tỉnh Phú Yên về tình hình hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vào sáng 8/8/2023.
Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Phú Yên có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân (UBND) tỉnh; Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Về phía đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ có đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện một số chuyên gia, nhà khoa học,

Tại buổi làm việc, đồng chí Đào Mỹ Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh báo cáo đánh giá về tình hình hoạt động KH, CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo và ban hành nhiều cơ chế, chính sách phát triển KH, CN và đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn. Tỉnh cũng thu hút các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp tham gia vào hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào đời sống và sản xuất, đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2023 đạt bình quân 37,8%.

Trong giai đoạn 2020-2023, 33 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp cơ sở được triển khai trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Phú Yên cũng đã thực hiện 17 nhiệm vụ hợp tác với Bộ KH&CN, với tổng kinh phí hơn 221 tỉ đồng. Các đề tài, dự án và nhiệm vụ KH&CN đã đưa vào thực tiễn 26 quy trình nuôi trồng, sản xuất, 63 mô hình thực tế và 2 bộ cơ sở dữ liệu, hệ thống giám sát chất lượng nước nuôi trồng. Nhờ đó, người dân nắm bắt được kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn một số hạn chế như: quy mô của các nhiệm vụ còn nhỏ, tính liên kết, lan tỏa chưa cao, trình độ công nghệ và tiềm lực KH&CN của tỉnh còn thấp. Số lượng các dự án đầu tư vào Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên còn hạn chế…

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên và các đại biểu kiến nghị Bộ KH&CN một số vấn đề, trong đó tập trung vào cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia phát triển ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ tỉnh triển khai một số nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, ưu tiên hỗ trợ các nhiệm vụ KH&CN thực hiện Nghị quyết 19 của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đại biểu cũng kiến nghị Bộ KH&CN hỗ trợ đẩy mạnh công tác ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đưa nhanh kết quả nghiên cứu và tiếp nhận công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất, góp phần khẳng định vai trò, vị thế của KH&CN trong phát triển kinh tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Bùi Thế Duy đã gợi ý, đề xuất với địa phương nhiều giải pháp khoa học và công nghệ mang tính đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới như cách tiếp cận để kết nối vấn đề của Tỉnh với việc triển khai các Chương trình KH&CN cấp quốc gia để giải quyết bài toán quy mô lớn, có tính lan tỏa cao; hợp tác quốc tế tìm kiếm chuyển giao các công nghệ hiện đại từ nước ngoài để phát triển các sản phẩm chủ lực như thủy sản, nông nghiệp, vấn đề truy xuất nguồn gốc, định danh mã vùng trồng phục vụ xuất khẩu chính ngạch…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt đánh giá cao, ghi nhận và chúc mừng những kết quả phát triển kinh tế - xã hội nói chung, KH,CN&ĐMST của Phú Yên nói riêng, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh với Bộ trong hoạt động KH,CN&ĐMST ở địa phương thời gian qua. Bộ trưởng đề nghị Phú Yên cần quan tâm hơn nữa đến nghiên cứu ứng dụng các công nghệ nuôi trồng, chế biến thủy hải sản để nâng cao giá trị, chủ động đầu ra cho sản phẩm; tập trung khai thác tài sản trí tuệ, tốt nhất là chỉ dẫn địa lý, gắn nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa chủ lực mà Phú Yên có thế mạnh để không chỉ phục vụ cho thị trường trong nước mà còn cho thị trường quốc tế.

Để tiếp tục sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động KH,CN&ĐMST trên địa bản Tỉnh thời gian tới, tại Hội nghị Bộ trưởng và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã kỹ Chương trình phối hợp hoạt động KH,CN&ĐMST giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023-2030. Chương trình phối hợp nhằm mục đích thống nhất quan điểm, nhận thức, cam kết đồng hành hỗ trợ địa phương phát triển nhanh, bền vững.

Đối với các kiến nghị đề xuất của Tỉnh, Bộ trưởng giao các đơn vị chức năng của Bộ phối hợp, hướng dẫn Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban ngành của Phú Yên tham mưu cho lãnh đạo Bộ cũng như lãnh đạo Tỉnh quyết định.
 


Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại buổi làm việc.
 


Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn ký kết chương trình phối hợp các hoạt động KH,CN và đổi mới sáng tạo giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Phú Yên.