Tp.Hồ Chí Minh: Giới thiệu Chương trình nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN giai đoạn 2016 - 2020

Nhiệm vụ của ngành KH&CN TP.HCM là phải phục vụ cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp dẫn dắt trên thị trường; hình thành các doanh nghiệp khởi nghiệp dựa trên nền tảng công nghệ mới. Đó là nội dung được ông Phạm Văn Xu, Trưởng phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN TP.HCM cho biết tại Hội nghị giới thiệu “Chương trình nghiên cứu khoa học – phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực KH&CN TP.HCM giai đoạn 2016 – 2020”, do Sở KH&CN TP.HCM tổ chức sáng 21/2.

Ông Phạm Văn Xu - Trưởng phòng quản lý khoa học Sở KH&CN Tp.HCM giới thiệu Chương trình

Theo ông Xu, giai đoạn trước năm 2011 – 2015, số đề tài NCKH của Thành phố có kết quả được ứng dụng trực tiếp TP.HCM mới chiếm 42% và 36% số đề tài có kết quả được ứng dụng gián tiếp. Trong đó, có 1,9% số đề tài NCKH không được ứng dụng vào thực tiễn vì không có tính khả thi. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho KH&CN giai đoạn này cũng khá dàn trải. TP.HCM có tất cả 19 chương trình thì đều đầu tư hết nên không tập trung, dẫn đến hiệu quả NCKH của các chương trình không cao. Ngoài ra, giai đoạn này, sự liên kết giữa các tổ chức khoa học và doanh nghiệp cũng chưa được mạnh mẽ, chủ yếu theo liên kết theo quan hệ cá nhân và cần thì tìm đến nhau. Hiện chưa có một mối liên kết nào được thực hiện với quy mô lớn, gồm nhiều doanh nghiệp, nhà khoa học và tổ chức KH&CN với nhau.

Theo định hướng đề ra trong giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình khoa học công nghệ sẽ đầu tư tập trung hơn, tránh dàn trải; ưu tiên cho những hoạt động nghiên cứu trực tiếp giải quyết vấn đề cấp bách của thị trường, của xã hội; tăng thu hút đầu tư từ doanh nghiệp, xã hội; nâng cao năng lực hoạt động R&D; hướng đến xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo của Thành phố. Trong đó, một số mục tiêu chính là đề tài khoa học đạt tỉ lệ ứng dụng 60%; hình thành 5 sản phẩm trọng điểm thương hiệu Thành phố; xây dựng 2 tổ chức khoa học công nghệ tiên tiến; hỗ trợ hình thành 300 doanh nghiệp khoa học công nghệ; đồng thời xây dựng mạng lưới hợp tác khoa học công nghệ.

Để đạt được mục tiêu này, Thành phố sẽ có những chương trình nghiên cứu mục tiêu, kế hoạch phát triển sản phẩm mục tiêu. Đồng thời, hỗ trợ các hoạt động: nghiên cứu và phát triển, sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, dự án khởi nghiệp, đào tạo nhân lực về KH&CN, hình thành các đơn vị thương mại hóa sản phẩm và khai thác tài sản trí tuệ,..Doanh nghiệp sẽ tham gia vào đầu tư cho các hoạt động R&D (nghiên cứu phát triển) hay các hoạt động xây dựng môi trường ươm tạo và thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tại Hội nghị, Sở KH&CN TP.HCM thông báo Chương trình hỗ trợ nghiên cứu KH&CN. Theo đó, các lĩnh vực nghiên cứu không giới hạn nhưng tập trung ư tiên các lĩnh vực: cơ khí và tự động hóa, điện – điện tử và CNTT, hóa dược, công nghệ thực phẩm và công nghệ vật liệu, công nghệ sinh họ,c quản lý và phát triển đô thị. Trong đó, ưu tiên sản phẩm dịch vụ, giải pháp trực tiếp ứng dụng vào sản xuất và mang lại hiệu quả KT – XH cao, có sự đồng đầu tư từ các nguồn khác. Kinh phí hỗ trợ tối đa là 1 tỷ đồng dối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực KHTN, KH&CN và tối đa là 500 triệu đồng đối với nhiệm vụ thuộc lĩnh vực KHXH&NV. Đối với các tổ chức phối hợp với doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ KH&CN để hình thành và phát triển sản phẩm mục tiêu có quy mô thị trường lớn và giá trị kinh tế cao thì yêu cầu có sự đồng đầu tư của doanh nghiệp không dưới 50% tổng kinh phí.

Các tổ chức ươm tạo đề xuất dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kinh phí hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng/dự án.

Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/3/2017. Thông tin chi tiết tham khảo tạo http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.