Hội thảo khoa học với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”

Tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2019, Ngày 16/5/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tiền Giang năm 2019”.

Tham dự và Chủ trì Hội thảo có ông Dương Văn Bon - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang; Ông Phạm Xuân Đà – Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và công nghệ; Ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN và hơn 200 đại biểu đại diện UBND các huyện thị, thị xã, thành phố; Các Sở, ban ngành, trường đại học, cao đẳng; Hội nông dân tỉnh; Liên hiệp hội KH&KT; Đoàn thanh niên; Hiệp hội doanh nghiệp; Doanh nghiệp tiêu biểu,…... tham gia Hội thảo.

Buổi hội thảo nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng, thúc đẩy và hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.

Các tham luận và ý kiến trình bày tại hội thảo tập trung vào các vấn đề như: Định hướng, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; quyền sở hữu trí tuệ với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cách thức phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; những vấn đề cơ bản và quan trọng cần biết để khởi nghiệp…

Tại Tiền Giang, từ tháng 10 năm 2018, UBND tỉnh đã có kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 và định hướng đến năm 2025, nhằm tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp; phát triển các ý tưởng khởi nghiệp… Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ gồm cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới…