Cuộc họp thường niên của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (APEC/SCSC2)

Ngày 23/8/2017 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ trì cuộc họp thường niên của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn (APEC/SCSC 2).

Là cuộc họp thường niên lần thứ hai, nằm trong khuôn khổ hội nghị APEC, trong đó Việt Nam với vai trò nước chủ nhà của Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 3 (SOM 3); Cuộc họp diễn ra trong 2 ngày, với sự tham gia của 21 Quốc Gia, là thành viên của APEC, đã cùng nhau thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng .

Ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chấtlượng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch tiểu banđãbáo cáo kết quả thực hiện sángkiến về chia sẻ kinh nghiệm tiêu chuẩn hóa về phát triển đô thị thông minh;đồng thờitiếp tục đưa rasáng kiến mới về thúc đẩy sản xuất thông minh trong khu vực APEC.

Các nội dung trong cuộc họp tập trungbàn về các sáng kiến như thúc đẩysảnxuất, xây dựng các tiêu chuẩn và sự phối hợp giữa các nướccho công nghiệp 4.0, cũng như vai trò của kỹ thuật sẽ đóng góp như thế nào trong hoạt động đó, vàrà soát các công việc, kết quả đã đạt được trong năm 2017 theo chương trình làm việc đã được Ủy ban Thương mại & Đầu tư  (APEC/CTI) thông qua.

Nhằm hướng tới chủ đề ưu tiên của năm APEC2017 là phát triển nền kinh tế số, cũng như Mục tiêu Borgo và Tuyên bố chung Lima củaAPEC về thúc đẩy thương mại và đầu tư, các Quốc gia đã cùng nhau bàn thảo các biện pháp, định hướng đẩy mạnh hoạt động tiêuchuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trong khu vực APEC,đặt trọng tâm thúc đẩy nền kinh tế số trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng côngnghiệp lần thứ tư như vấn đề phát triển bền vững đô thị thông minh, sản xuất thông minh,truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm, phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, hỗ trợdoanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; tăngcường phối hợp giữa các thành viên trong khuôn khổ hoạt động WTO/TBT-SPS, giữaAPEC/SCSC và các ủy ban chuyên môn khác.

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.