Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế năm 2017

Ngày 31/8, tại TP.HCM, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn về hội nhập quốc tế với sự tham gia của các đại diện đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, cùng đông đảo đại biểu là phóng viên, nhà báo trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Nội dung chính của hội nghị bàn về các chủ đề “ Định hướng, chuến lược về hội nhập kinh tế quốc tế ”; “ Hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới-Cơ hội và thách thức ”; “ Hội nhập kinh tế quốc tế, những cơ hội thách thức trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ”.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh, việc chủ động tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế là định hướng là chiến lược lớn của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.Ông chia sẻ “ Phóng viên, nhà báo, các cán bộ chuyên trách về thông tin, báo chí là những người có vai trò quan trọng, đã và đang có đóng góp tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và các đối tượng trong xã hội. Muốn làm tốt việc thông tin tuyên truyền, các bạn cần hiểu rõ, hiểu kỹ về lĩnh vực hợp tác quốc tế để từ đó có những thông tin xác thực, chất lượng và chuyên sâu hơn để tuyên truyền tới công chúng”.

Tại hội nghị các diễn giả tập trung trình bày một số nội dung như Quán triệt Nghị quyết 06/NQ-TW của Ban Chấp hành TƯ Đảng về thực hiện có hiệu quả Hội nhập kinh tế Quốc tế, và Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ triển khai Nghị quyết 06; những cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn mới; những cơ hội và thách thức trong lĩnh vực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực thông tin truyền thông...

 

Nguồn: Cục Công tác phía Nam.