Thông tin về Sự kiện “Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Hưởng ứng hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức sự kiện“Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” vào ngày 24/4/2015.

Sự kiện được tổ chức tại khuôn viên Dự án Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ khu vực phía Nam, số 1196 đường 3 Tháng 2, Phường 8, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Đây là một công trình hạ tầng cho khoa học và công nghệ (KH&CN) do Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh cùng phối hợp thực hiện. Công trình là một biểu tượng về sự hợp tác hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, luôn đi đầu cả nước, năng động sáng tạo về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học và công nghệ. Đồng thời công trình cũng mang ý nghĩa thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông tin KH&CN, giao dịch công nghệ và các hoạt động KH&CN khác nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội của TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một mốc son lịch sử trọng đại của đất nước nói chung, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, nói riêng. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, khoa học và công nghệ trong 40 năm qua, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực KH&CN đóng góp cho công cuộc  phát triển kinh tế-xã hội của TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam. Đồng thời cũng giúp định hướng phát triển KH&CN đối với các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam trong thời gian tới, nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết 20- NQ/TW) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, Luật Khoa học và Công nghệ (năm 2013) và các chính sách phát triển KH&CN của Nhà nước.

Sự kiện được tổ chức với sự tham dự và chủ trì của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham dự của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đại diện Văn phòng Chính phủ, Cơ quan đại diện của các Bộ, Ngành Trung ương, Lãnh đạo UBND Tỉnh, thành phố và Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ của 21 tỉnh, thành phố vùng Nam Bộ, các cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN, các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp, các cơ quan thông tin đại chúng,…với gần 300 đại biểu tham dự.

Nội dung của buổi Lễ gồm:

  1. Lễ Mit-tinh: Phát biểu khai mạc của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu của Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, các bài phát biểu của đại diện các địa phương, viện, trường, các nhà khoa học.
  2. Phần triển lãm: Trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật về hoạt động KH&CN từ các viện, trường, tổ chức KH&CN và doanh nghiệp của TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh thành khu vực phía Nam.

Sự kiện “Khoa học và công nghệ khu vực phía Nam chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” là hoạt động trong chuỗi các sự kiện lớn kỷ niệm chiến thắng 30/4/1975, chiến thắng vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Đây cũng là sự kết nối kế thừa và đẩy mạnh phát huy vai trò của KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn 2015 – 2020 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH TW Đảng (Khóa XI).

Nguồn: Cục Công tác phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ