Tập huấn nội bộ: Tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ

Sáng ngày 16/10/2015, Cục Công tác phía Nam tổ chức buổi hội thảo nội bộ, chuyên gia Phan Quốc Nguyên – Phó trưởng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi thuyết trình về tư vấn và môi giới chuyển giao công nghệ. ...

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Để Việt Nam không trở thành "bãi rác công nghệ"

  “Chúng tôi mong các doanh nghiệp cũng chia sẻ sự quan ngại của nhà nước để tránh cho Việt Nam có thể trở thành “bãi rác công nghệ” của thế giới. Quan trọng hơn là hàng hóa Việt Nam đủ sức cạnh tranh với hàng ngoại” - Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân b ...

Hệ thống đào tạo trực tuyến quản lý KH&CN

Trường Quản lý khoa học và công nghệ (trước đây là Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý khoa học, công nghệ và môi trường) là đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (trước đây là Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), được thành lập theo Quyết định số 248/QĐ-TTg ngày 23 tháng 4 ...